// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Do Politechniki Białostockiej przyjechało blisko 40 studentów i 15 wykładowców z partnerskich uczelni zagranicznych. W dniach 1-5 lipca 2024 uczestniczyli w zajęciach dwóch międzynarodowych szkół letnich. Ich tematy dotyczyły niezwykle aktualnych, ze względu na zmiany klimatyczne, zagadnień: budownictwa zrównoważonego oraz architektury wernakularnej, czyli takiej, która jest zakorzeniona w lokalnych tradycjach budownictwa.

– Zrównoważone budownictwo to temat, na którym skupia się obecnie cały świat. Chodzi o to, żeby budować w sposób ekologiczny, przyjazny środowisku, ale również przyjazny użytkownikowi. Właśnie te zagadnienia poruszamy w kolejnej międzynarodowej szkole letniej w Politechnice Białostockiej. Nasza propozycja cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodych inżynierów z całego świata. Zajęcia polegają na wymianie doświadczeń, praktycznych warsztatach oraz prezentacji naszych osiągnięć w tej dziedzinie, bo doświadczenia przyjeżdżających są zupełnie inne – mówi dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, prof. PB, prorektor ds. współpracy międzynarodowej w Politechnice Białostockiej oraz koordynatorka szkoły.

Koncepcja zrównoważonego budownictwa zawiera cały szereg działań, procesów oraz praktyk budowlanych, które wspierają środowisko pod względem ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym. Naukowcy Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej od lat pogłębiają naszą wiedzę w tym obszarze i mają na tym polu znaczące osiągnięcia. Ich chęć dzielenia się swoim doświadczeniem była magnesem dla 19 studentów z Hiszpanii, Włoch i Litwy, 2 studentów polskich oraz 9 wykładowców z uczelni zagranicznych. Podczas tygodniowego kursu stacjonarnego w Politechnice Białostockiej mieli okazję poznać zrównoważone budownictwo zarówno od strony projektowej i wykonawczej – czyli instalacji odpowiednich systemów inżynierii środowiska – jak i wkomponowania obiektów architektury pasywnej w przestrzeń przyjazną użytkownikowi, a także finansowych aspektów całości. Tę wiedzę uzupełnią zajęcia online.

Tematem przewodnim drugiej międzynarodowej szkoły letniej w Politechnice Białostockiej była architektura wernakularna, czyli zakorzeniona w lokalnych tradycjach budownictwa. To nowa i oryginalna propozycja w ofercie tzw. Blended Intensive Programme, realizowanych przez PB w ramach Programu Erasmus +. Skorzystało z niej 20 studentów i 6 wykładowców z uczelni z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Rumunii i Litwy.

Podczas kursu dedykowanego architekturze wernakularnej skupiliśmy się na omówieniu wielopokoleniowej tradycji budownictwa drewnianego ciągle żywego na Podlasiu. Studentom z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Litwy i Rumunii przybliżyliśmy charakterystykę różnych obszarów naszego regionu. To dla nich ciekawe doświadczenie, ponieważ w innych zakątkach Europy architektura wernakularna opiera się na konstrukcjach kamiennych lub ceglanych – wyjaśnia dr inż. arch. Dorota Gawryluk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, koordynatorka szkoły.

Na atuty architektury wernakularnej powinniśmy zwrócić szczególną uwagę podczas obserwowanych obecnie zmian klimatycznych. Warto sięgać do tradycji naszych przodków, ale też dzielić się doświadczeniami z mieszkańcami różnych państw, regionów i stref klimatycznych. Co ważne, mamy na Podlasiu wspaniały przykład tego, jak architektura wernakularna może być inspiracją w tworzeniu innowacji budowlanych. W tym kontekście omawiamy produkcję domów modułowych w fabryce Unihouse w Bielsku Podlaskim. Cofamy się do tradycji, aby zrozumieć, dlaczego drewno w naszym regionie było optymalnym materiałem budowlanym, a także po to, żeby to drewno w świetny sposób wykorzystać w architekturze współczesnej – dodaje dr inż. arch. Dorota Gawryluk.

Podlaska architektura wernakularna – drewniana – od lat znajduje się w centrum zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Naszą wiedzę w tym zakresie rozwijają w formie studiów nad zabytkami regionalnego budownictwa drewnianego, a także w formie monografii o roli drewna, jako materiału budowlanego. Wydział organizuje też konkurs „Drewno w architekturze”, w którym promuje najciekawsze prace dyplomowe, których autorzy – absolwenci kierunków architektonicznych z całego kraju – postawili w swoich projektach na drewno.

O ogromnym potencjale architektury drewnianej świadczy też sukces, który na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju odniósł Polski Pawilon. Wśród jego projektantów był mgr inż. arch. Michał Czerwiński, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej i architekt w renomowanej pracowni WXCA. Polska wizytówka na EXPO, w całości wykonana z drewna, zdobyła pierwsze miejsce w kategorii dużych pawilonów w konkursie World Expo Awards organizowanym przez EXHIBITOR Magazine, została też doceniona przez Biuro Wystaw Światowych – Bureau International des Expositions w kategorii „interior design”. Po przeniesieniu do kraju Pawilon Polski, już jako Xylopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, ma szansę stać się atrakcją turystyczną Podlasia.

Poza udziałem w wykładach i zajęciach laboratoryjnych uczestnicy szkół letnich w Politechnice Białostockiej zwiedzali Białystok i Podlasie. Odbyli wizytę studyjną w fabryce firmy UNIHOUSE w Bielsku Podlaskim, która jest pionierem na polskim rynku w produkcji nowoczesnych budynków modułowych w szkielecie drewnianym. Idąc szlakiem podlaskiej architektury drewnianej zwiedzili Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Bielsk Podlaski, szlak Krainy Otwartych Okiennic oraz Supraśl. Korzystali także z dodatkowej oferty zajęć sportowych i gier integracyjnych. Wsparcie administracyjne zapewnił Dział Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych Politechniki Białostockiej.

(oprac. mr)