// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

176 absolwentów studiów inżynierskich oraz magisterskich Politechniki Białostockiej otrzymało dyplomy ukończenia uczelni. 22 marca 2024 roku odbyły się uroczyste Dyplomatoria.

 Absolwenci ubrani w togi i birety, odebrali z rąk dr hab. Marty Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej oraz swoich Dziekanów pamiątkowe dyplomy i nagrody. Uroczystość miała wzruszający charakter. Młodym ludziom towarzyszyły rodziny i przyjaciele.

– Radość i satysfakcję ze zdobycia dyplomów widać w oczach absolwentów, ich rodziców, ale też i Dziekanów i wszystkich innych pracowników Uczelni, którzy zechcieli wziąć udział w Dyplomatoriach 2024 – mówi dr hab. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Studiowanie w Politechnice to jednak projekty, egzaminy, kolokwia, mnóstwo przygotowań. Praca dyplomowa też jest niełatwa, bo to naprawdę kreatywne tematy. Jeśli nie trzeba zrobić jakiegoś projektu, to na pewno trzeba coś zbadać w laboratorium, a wynik badania nie jest nigdy pewny. Praca dyplomowa daje satysfakcję, bo wysiłek jest wieńczony przede wszystkim wynikiem zapisanym w pracy dyplomowej, a kolejnym krokiem jest uzyskanie dyplomu i udział w takiej wspaniałej uroczystości. Dla nas, choćbyśmy nie wiem ile razy uczestniczyli w takich uroczystościach, one zawsze będą podniosłe, wyjątkowe. To jest też element naszej satysfakcji nauczycielskiej, myślę, że w młodych ludziach ta uroczystość pozostanie na długo i będzie takim łącznikiem z uczelnią jeszcze przez wiele, wiele lat.

Politechnika Białostocka Dyplomatoria organizuje od kilku lat. Przeszkodą w zachowaniu ciągłości tradycji była pandemia.

– Ceremonia wręczenia dyplomów jest wydarzeniem, które nawiązuje do tradycji amerykańskich uczelni, gdzie hucznie świętuje się koniec szkoły – tłumaczy Mateusz Adaszczyk, Kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej obraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej, pomysłodawca i organizator wydarzenia. To również okazja do przedstawienia absolwentom perspektyw zawodowych czy losów ich starszych kolegów.

– Z roku na rok coraz więcej absolwentów bierze udział w tej uroczystości – cieszy się prof. Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej. – Sebastian Rynkiewicz, Prezes Zarządu klastra przemysłowego Evoluma, mówił o tym, jak bardzo nasi absolwenci są potrzebni na rynku pracy. Złoty Absolwent Politechniki Białostockiej mgr inż. Paweł Adamowicz, który kierował fabrykami i wdrażał nowe produkty w Polsce, Turcji czy Chinach mówił o tym, jak ważne jest łączenie interdyscyplinarnego podejścia w działalności zawodowej i potwierdzał to, o czym zawsze mówię – dyplom Politechniki Białostockiej ma wartość. Kiedyś tym hasłem promowaliśmy naszą uczelnię, właśnie z pomocą naszych absolwentów, bo to nasi najlepsi ambasadorowie w regionie, w kraju i na świecie. Warto przypatrywać się kolejom losów zawodowych naszych absolwentów, bo to naprawdę bardzo ciekawe doświadczenia, bardzo inspirujące, a nam jako nauczycielom też dające ogromną satysfakcję.

Uczestnicy Dyplomatoriów 2024 dzięki elastycznym programom studiów mogą jednocześnie zdobywać pierwsze szlify w relacjach z otoczeniem społeczno-gospodarczym.  

– Coraz częściej nasi studenci łączą studia z pracą zawodową – podkreśla Rektor Politechniki Białostockiej. – Rynek pracy potrzebuje inżynierów wszelkich branż, wręcz mówi: dajcie nam więcej i to jest najlepsza zachęta dla potencjalnych kandydatów na studia. Studia w Politechnice Białostockiej nie dość, że są ciekawe, satysfakcjonujące i można się tutaj wiele nauczyć i nawiązać świetne relacje, to jeszcze potem przebiera się w ofertach pracy. W ramach programów studiów są obowiązkowe praktyki – one bardzo wiele dają naszym studentom. Osoby, które wracają po praktyce z powrotem na studia już zupełnie inaczej patrzą na zajęcia, na wymagania, dużo lepiej rozumieją dlaczego te przedmioty, czy te treści są tak bardzo potrzebne. A my staramy się nasze programy studiów stale unowocześniać. Korzystamy tutaj z konsultacji i rad przedsiębiorców zrzeszonych choćby w ramach rad programowych i rad przedsiębiorców przy wydziałach naszej uczelni. Warto wybrać Politechnikę Białostocką, bo to przede wszystkim fajna uczelnia. Unowocześniamy naszą bazę dydaktyczną, rozwijamy się, budujemy nowy kompleks boisk przeznaczony również dla studentów. Mamy wiele bliskich kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym i uatrakcyjniamy nasze programy studiów. Politechnika Białostocka i studia u nas to punkt startowy do świetnej kariery, którą można potem kształtować tak, żeby była naprawdę satysfakcjonująca.

Rektor Politechniki Białostockiej jest od początku swojej kariery naukowej związana z Uczelnią.

– Sama ukończyłam Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, kierunek budownictwo i moje stopnie naukowe związane są właśnie z budownictwem, konkretnie z konstrukcjami z betonu i technologią betonu – przypomina prof. Marta Kosior-Kazberuk. – To też jest wspaniały temat, w którym wiele się dzieje. Zachęcam do studiowania tego kierunku. Inżynierowie budownictwa będą zawsze potrzebni w każdym społeczeństwie. Budujemy bloki, ale budujemy też wiele innych ciekawych obiektów użyteczności publicznej. Te, które nie spełniają swojej roli, nie spełniają oczekiwań – modernizujemy. Nie bez znaczenia są tutaj też architekci, a najlepiej jest łączyć te kompetencje.

Wielu absolwentów studiów inżynierskich już zdecydowało o podjęciu studiów magisterskich, a nawet planują karierę naukową

– Te 3,5 roku to było bardzo ciekawe doświadczenie, które gorąco polecam absolutnie wszystkim było dużo zabawy, dużo nauki – mówi inż. Marcin Czubaszek, absolwent logistyki na Wydziale Inżynierii Zarządzanie Politechniki Białostockiej. – To były też bardzo ciekawe i dziwne czasy, bo pierwszy semestr mieliśmy prawie w całości zdalnie, ale zdecydowanie nie zamieniłbym tych trzech i pół roku na nic innego.  Byłem w liceum w klasie matematyczno-fizycznej i Politechnika Białostocka to był właściwie jedyny wybór. Logistyka wydawała się ciekawa i okazało się, że to był bardzo dobry wybór.  Logistyka jest bardzo szerokim kierunkiem ponieważ jest tak naprawdę  absolutnie wszędzie. To jest bardzo szeroki kierunek, zresztą to też czuć na studiach. Są przedmioty czysto techniczne – obsługa odpowiedniego oprogramowania, liczenie, bo w logistyce, jak się dowiedzieliśmy na praktykach, liczenie ręczne nadal jest powszechne i nadal jest bardzo ważne. Jeśli ktoś się zastanawia po co nam matematyka –  to zaufajcie – warto. Są też przedmioty bardzo miękkie, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zespołem – ogólnie zarządzanie. Logistyka jest właściwie wszędzie potrzebna, więc to jest z jednej strony kierunek, który daje konkretne wykształcenie, a z drugiej strony bardzo szerokie możliwości. Mam cichą nadzieję, że udałoby się zostać na Politechnice Białostockiej i zostać naukowcem.   Naukowcy z naszego wydziału biorą udział w bardzo wielu różnych ciekawych projektach. Chciałbym iść w kierunku rozwoju nowoczesnych, bardziej zrównoważonych, środków transportu takich jak na przykład statki rotorowe albo nowe wersje paliw, to dziś jest bardzo potrzebne.

Okazuje się, że niektórzy studenci, mimo wysiłku związanego ze zdobywaniem wiedzy,  decydują się na dwa kierunki studiów politechnicznych.

– Były to na pewno trzy i pół roku ciężkiej pracy, dużo wyrzeczeń, dużo nauki i  doświadczenia – mówi inż. Karolina Baluta, absolwentka gospodarki przestrzennej na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku. – Zawarłam dużo nowych znajomości, kontaktów. To był to bardzo dobry wybór, raczej bym żałowała, gdybym pojechała gdzieś daleko z racji tego, że tutaj mam bardzo dobrą uczelnię blisko domu. Do wyboru kierunku gospodarka przestrzenna przekonał mnie na pewno opis tego kierunku, jego interdyscyplinarności i możliwość rozwijania się w różnych dziedzinach typu nieruchomości, czy zarządzanie przestrzenią. Na razie projektuję aranżacje obiektów handlowych, ale jako że kontynuuję studia magisterskie, chcę zmienić pracę na bliższą temu, co studiuję. Chciałabym mieć własną firmę – to jest moja praca marzeń. Chciałabym po prostu móc pracować na samą siebie, mieć pod sobą grupę ludzi, którzy też będą pracować Studiuję ogólnie też drugi kierunek – budownictwo, z którym gospodarka przestrzenna bardzo fajnie się łączy i w przyszłości chciałabym podążać właśnie w tym kierunku, czyli w kierunku budownictwa w kierunku zagospodarowania przestrzennego.

Rektor Uczelni podkreśla znaczenie interdyscyplinarności wiedzy inżynierskiej i kształcenia przez całe życie.

– Cieszy mnie, że nasi studenci i absolwenci rozumieją, że dobrze jest łączyć kompetencje, rozwijać się w kierunkach pokrewnych, uzupełniać je, bo to dobrze wpływa na perspektywy ich kariery – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk. – Wiedzą, że trzeba się ciągle douczać, w dobrym tego słowa znaczeniu. Technologia się rozwija, oczekiwania się zmieniają, społeczeństwo stawia coraz więcej wymagań i trzeba temu sprostać i robić to bez wysiłku, z radością.

Absolwenci Politechniki Białostockiej mają szansę na pracę w dowolnym miejscu na mapie Polski.

– Uważam, że Wydział Architektury to jest jeden z bardziej kreatywnych wydziałów w Politechnice z tego względu, że mamy bardzo ciekawe projekty głównie związane z kształtowaniem miast czy osiedli, czy związane z architekturą domów jednorodzinnych czy wielorodzinnych, także to jest przekrój wielu projektów – mówi mgr inż. arch. Wiktoria Markowska, absolwentka architektury na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. – Na studiach można poznać wielu ciekawych ludzi. Szczerze polecam kierunek architektura. Tutaj przekrój umiejętności i wiedzy musi być bardzo duży. Na pewno jak się ma jakiś tam talent to przychodzi to łatwiej, ale można się tego nauczyć. Było trudno, na pewno było bardzo intensywnie, ponieważ 90% jakiejkolwiek pracy to jednak był dom, siedzenie po nocach, słynne projekty. Na przykład projekt zagospodarowania terenu wokół białostockiego PKP ciągnął się przez kilka dobrych semestrów. Wszystko potoczyło się tak jak powinno – odebrałam dyplom i już pracuję w zawodzie.  W czasie studiów pracowałam już w zawodzie, także miałam już jakąś wiedzę i wydaje mi się, że to właśnie pracodawcy się spodobało, że już jakąś wiedzę posiadałam. Aktualnie w pracy łączę urbanistykę z architekturą. To, czego się nauczyłam na studiach byłam w stanie przełożyć na pracę. Jak się chce, to wszystko jest możliwe.  Większość osób, z którymi mam kontakt znalazła pracę, ale nie tylko w Białymstoku – większość poza granicami naszego województwa.  Część jest i w Białymstoku, a część na przykład w Warszawie czy w Krakowie.  

Przewodniczący Parlamentu Studentów Politechniki Białostockiej, inż. Adrian Twardowski, także wybrał studia magisterskie w swojej macierzystej Uczelni.

– Zapisałem się na studia magisterskie, więc kontynuuję przygodę pod nazwą Politechnika Białostocka – mówi Twardowski, absolwent studiów I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. – Mam nadzieję, że będzie dalej równie przyjemnie, równie zabawnie, równie ciekawie. Dyplom to jest symbol, to jest bardzo fajna pamiątka i coś, za co na pewno rodzice, że tak powiem pokochają mnie na nowo Ale najważniejsze jest moim zdaniem to co wynosimy ze studiów, to co otrzymamy, czego się tu uczymy, bo nie dla dyplomu studiujemy, a dla tego czego możemy się nauczyć. Wydział Informatyki naprawdę bardzo będę wspominał i bardzo szanował mistrzów z mojego wydziału – wspaniałych profesorów, którzy byli dla mnie wielką inspiracją w tej drodze, którą zamierzam kontynuować i chcę więcej.  

Niektórzy absolwenci z Politechniką Białostocką związali się na długie lata.

– Inżynieria środowiska to bardzo przyjemny kierunek, bardzo dużo możliwych uprawnień do zdobycia i przede wszystkim – przyszłościowy – twierdzi inż. Jan Dobkowski, absolwent inżynierii środowiska na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku. – Studia, jak mówiła pani Rektor, to niezapomniane chwile, najlepszy czas w moim życiu. Tu praca znajduje studenta. Nie składałem podania o pracę, a już dostałem parę ofert pracy w zawodzie, ale kontynuuję studia na magisterce.  Najpierw nauka, a potem praca. Zdobywając jeszcze wyższe wykształcenie będę miał jeszcze lepsze oferty pracy. Studia nie są trudne – jak się chce, to można wszystko zdać i zdobyć wszystkie zaliczenia.  Moje ulubione przedmioty to niezapomniana mechanika płynów u profesora Andrzeja Gajewskiego czy chemia.  Politechnikę Białostocką jako uczelnię oceniam na piątkę z plusem chociaż wiem, że nie ma takiej oceny, ale że jestem absolwentem liceum Politechniki Białostockiej to w sumie już prawie 7 lat jestem na uczelni i zostaję jeszcze na kolejne dwa lata.

Najlepsi absolwenci poszczególnych kierunków dostali pamiątkowe pióra.

Wydział Architektury:

Architektura wnętrz II stopnia – Aneta Drząszcz

Architektura II stopnia – Kamil Barszczewski

Architektura wnętrz I stopnia – Wiktoria Frankowska

 

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku:

Gospodarka przestrzenna II st. – Alicja Antochów

Inżynieria środowiska II st. Stacjonarne – Marta Bolińska

Biotechnologia II stopnia – Dominika Szutko

Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna – Julia Katarzyna Szyszkiewicz-Giedź

Leśnictwo niestac. II stopnia – Anna Aleksiejuk-Kościuczuk

Budownictwo stac. II stopnia – Paulina Staśkiewicz

Architektura krajobrazu – Patrycja Kalinowska

 

Wydział Elektryczny:

Ekoenergetyka  I stopnia- Klaudia Cieplińska

Elektrotechnika I stopnia -Tomasz Michalski

 

Wydział Informatyki:

Matematyka stosowana I stopnia – Piotr Kozikowski

Informatyka i ekonometria I stopnia – Marcin Konopka

Informatyka  I stopnia- Adam Perkowski

 

Wydział Inżynierii Zarządzania:

Logistyka I stopnia – Angelika Remiszewska

Zarządzanie i Inżynieria produkcji I stopnia – Ewa Gryniewicka

Zarządzanie I stopnia – Mateusz Pełch

 

Wydział Mechaniczny:

Mechatronika I stopnia – Jakub Kondzior

Mechanika i budowa maszyn I stopień – Hubert Derpa

Inżynieria biomedyczna I stopnia – Julia Kiryluk

 

Laureaci konkursu o nagrodę Rady Przedsiębiorców na najlepszą pracę dyplomową Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej organizowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych  we współpracy z przedsiębiorcami skupionymi w Radzie Przedsiębiorców działającej przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

 

  AUTOR TYTUŁ PRACY Opiekun pracy dyplomowej
  IMIĘ NAZWISKO
1 Natalia Bociuk Badania właściwości kompozycji mucyny z wybranymi gumami stosowanymi w płynach biologicznych dr hab. inż. Joanna Mystkowska, prof. PB
2 Łukasz Paprocki Projekt mobilnej brykieciarki do słomy dr hab. inż. Dariusz Szpica, prof. PB
3 Julian Rząca Modyfikacja układu paliwowego wybranego silnika pojazdu klasy Formuła Student do zastosowania paliwa E85 dr hab. inż. Dariusz Szpica, prof. PB
4 Filip Oskar Rzepnicki Projekt geometrii dyszy rakietowej na zawody European Rocketry Challenge dr hab. inż. Dariusz Mariusz Perkowski, prof. PB
5 Karol  Zyśk Badanie dokładności i powtarzalności pozycjonowania robota przemysłowego o strukturze SCARA dr inż. Roman Trochimczuk
6 Konrad Horczak Projekt i realizacja autorskiego urządzenia do druku 3D dr inż. Mirosław Kondratiuk
7 Łukasz Tymiński Projekt skrzydła ukierunkowującego przepływ powietrza wokół pojazdu klasy formuła student dr inż. Paweł Dzienis
8 Michał Falkowski Badanie parametrów silników stosowanych w układach napędowych autonomicznych robotów klasy MegaSumo dr inż. Rafał Grądzki
9 Mateusz Ponikwicki Projekt piły do gałęzi i krzewów agregowanej z ładowaczem czołowym dr inż. Jarosław Czaban