// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Trwa rekrutacja na Politechnikę Białostocką. Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje powrót do prowadzenia kształcenia w uczelniach w ich siedzibach w roku akademickim 2021/2022.

To szczególnie ważne dla uczelni technicznych.

Kierunki techniczne jakie oferuje kandydatom Politechnika Białostocka wymagają w procesie kształcenia realizacji między innymi form zajęć w postaci laboratoriów, pracowni specjalistycznych, które ze względu na treści programowe wymagają obecności studentów w murach Uczelni – mówi dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, prorektor ds. studenckich. – Nowoczesna baza laboratoryjna Uczelni umożliwia poznawanie nowych technologii, dzięki którym nasi absolwenci doskonale odnajdują się na rynku pracy. Dyplom Politechniki Białostockiej jest bardzo często kluczem do znalezienia interesującej, dobrze płatnej pracy. 

Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem, dlatego też kształcenie z wykorzystaniem najnowszych technologii jest atrakcyjne dla kandydatów i ułatwia start na rynku pracy – dodaje prorektor Szusta. – Firmy z regionu kontaktują się z Politechniką Białostocką poszukując pracowników. Dlatego też uważamy, że nasi absolwenci znajdą zatrudnienie.

20 lipca 2021 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało „Wytyczne dla uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022”. Czytamy w nich: „W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co do zasady powrót do prowadzenia kształcenia w uczelniach w ich siedzibach w roku akademickim 2021/2022. Ostateczne decyzje w tym zakresie będą uwzględniały dynamikę zachorowań na COVID-19 oraz decyzje rządu. W sytuacji zwiększenia zagrożenia epidemicznego może zostać wprowadzone kształcenie w trybie hybrydowym, a w szczególnych przypadkach również powrót do kształcenia zdalnego.”

Dlatego na dziś studia techniczne na Politechnice Białostockiej wymagają obecności studentów w siedzibie uczelni.

Pasjonaci nauki na uczelni znajdą nie tylko świetnie wyposażone pracownie i laboratoria, ale też podobnych zapaleńców.

Na Politechnice Białostockiej funkcjonuje niemal 60. kół naukowych.

Każdy z kandydatów na studia będzie mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania – zapewnia prorektor Szusta. – Przykładem są koła,  które osiąga sukcesy na arenie międzynarodowej są studenci z Koła Naukowego Auto Moto Club, którego zespół Cerber Motorsport właśnie wyjechał na międzynarodowe zawody. Studenci będą testowali nowy bolid i ścigali się na torach Formuły 1. Inni  studenci Politechniki Białostockiej zostali wyróżnieni zaproszeniem na Expo 2020 w Dubaju, gdzie będą prezentowali stworzony w ramach Koła Naukowego Argo Team łazik marsjański.

Od 24 lipca 2021 roku na każdy kierunek będzie można złożyć podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc.

Ostateczne listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I i II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego 2021/2022 na kierunkach sześciu wydziałów Politechniki Białostockiej zostaną ogłoszone 29 lipca 2021 roku.       

 

Wykaz wydziałów i kierunków na, których w dniu 21 lipca 2021 są jeszcze wolne miejsca:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

gospodarka przestrzenna

inżynieria rolno-spożywcza

inżynieria środowiska

leśnictwo

Wydział Elektryczny

ekoenergetyka

elektronika i telekomunikacja

elektrotechnika

elektrotechnika dualne

Wydział Informatyki:

informatyka i ekonometria

matematyka stosowana

Wydział Inżynierii Zarządzania

turystyka i rekreacja

zarządzanie i inżynieria produkcji

zarządzanie i inżynieria usług

Wydział Mechaniczny:

automatyka i robotyka

inżynieria biomedyczna

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

BIM-modelowanie i zarządzanie informacją o budynku

Wydział Inżynierii Zarządzania

zarządzanie