// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
W najnowszej edycji rankingu Research.com Politechnika Białostocka fantastycznie wypadła w czterech obszarach wśród polskich uczelni.
W elektronice i elektrotechnice zajęliśmy – drugie miejsce, w inżynierii mechanicznej i lotniczej – czwarte miejsce, w matematyce – szóste miejsce, a w inżynierii materiałowej – dziewiąte. W obszarze elektronika i elektrotechnika sklasyfikowano tylko 4 polskie uczelnie, w inżynierii mechanicznej i lotniczej  tylko 6 polskich uczelni, w inżynierii materiałowej 13 uczelni, a w matematyce 9 uczelni.
 

Podkreślić należy, że już samo sklasyfikowanie w rankingu stanowi ogromne wyróżnienie, ponieważ aby zostać rankingowanym trzeba spełnić warunki, oparte wyłącznie na niezależnych bazach bibliometrycznych. Klasyfikacja w rankingu jest niezależna od uczelni. W tym roku w rankingu sklasyfikowano 38 polskich uczelni (o jedną więcej niż rok temu), Politechnika Białostocka znalazła się na 20 miejscu. To awans o 5 miejsc w stosunku do roku ubiegłego i najlepsze miejsce wśród podlaskich uczelni.

Ranking najlepszych Uczelni został stworzony na podstawie analizy profili 166 880 naukowców. W poszczególnych dyscyplinach przebadano odpowiednio:

  • elektronika i elektrotechnika – 28 549 naukowców,
  • inżynieria mechaniczna i lotnicza – 37 769 naukowców,
  • inżynieria materiałowa – 27 059 naukowców,
  • matematyka – 11 091 naukowców.

Pozycja uczelni w ramach danej dyscypliny opiera się na danych połączonych z szerokiej gamy źródeł danych, w tym OpenAlex i CrossRef. Dane bibliometryczne do oszacowania wskaźników opartych na cytowaniach zostały pozyskane w dniu 21.11.2023 r. Pozycja w rankingu opiera się na sumie D-indeksów (Discipline H-index) wszystkich naukowców powiązanych z daną instytucją. D-index obejmuje tylko prace i dane dotyczące cytowań dla badanej dyscypliny.

Szczegółowe dane w poszczególnych dyscyplinach zostały przedstawione w tabelach poniżej.

Elektronika i elektrotechnika - ranking reasearch.com

Inzynieria mechaniczna i lotnicza - ranking Research

Inżynieria materiałowa - ranking Reasearch

Matematyka - ranking Research.com

Ranking Uczelni Reasearch.com 2023

Więcej na temat rankingu: https://research.com/

Opracowanie: Centrum Danych i Analiz Strategicznych PB