// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Politechnika Białostocka rozpoczyna komercjalizację pomysłu uczennic III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku na ochronę roślinności Białowieskiego Parku Narodowego.

Maja Kalicka i Karolina Fiedorczuk – uczennice III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku opracowały koncepcję maszyny do usuwania nasion roślin z dolnej części spodni i podeszwy butów, o którą wnioskował Białowieski Park Narodowy w konkursie „Wschodzący Innowatorzy” przeprowadzonym przez Politechnikę Białostocką.

– To wspaniały przykład połączenia szkoły ponadpodstawowej, instytucji otoczenia społecznego i Uczelni – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – To jedna z ważnych misji Politechniki Białostockiej, a wsparcie kreatywnych młodych ludzi, pokazanie im, że Politechnika pozwoli rozwijać talenty to też nasze zadanie.

Uczennice nazwały swój projekt Interceler. Ma on na celu usuwania nasion roślin obcych z dolnej części spodni i podeszwy butów przed wejściem na teren parku narodowego czy innego cennego przyrodniczo terenu.

– Tak nietypowe urządzenie zamontowane w tak nietypowym naturalnym miejscu, cennym przyrodniczo, niewątpliwie zwróci uwagę na zagrożenia wynikające z zawleczenia gatunków obcych – wyjaśnia mgr inż. Aleksander Bołbot – p.o. dyrektora, z-ce dyrektora ds. ochrony przyrody Białowieskiego Parku Narodowego. – Myślę, że pomoże to kształtować świadomość gości odwiedzających Białowieski Park Narodowy, którzy korzystając z tego z tego urządzenia przy okazji nabędą niezbędną wiedzę.

Projekt urządzenia jest efektem konkursu „Wschodzący Innowatorzy” organizowanego w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia. Politechnika Białostocka zadania techniczne od firm i instytucji w regionie postawiła uczniom szkół ponadpodstawowych w Podlaskiem. Wśród finalistów znalazł się projekt Mai Kalickiej i Karoliny Fiedorczuk – uczennic III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku.

– Zainspirowała nas ochrona natury, lasu pierwotnego w Białowieskim Parku Narodowym – wspomina Maja Kalicka, dziś studentka inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – Pracuję z dziećmi i chciałabym, żeby zobaczyły jeszcze jak wygląda prawdziwy las, jeżeli możemy w jakikolwiek sposób pomóc i przedstawić, jak wygląda prawdziwy las,  stary świat, to chcemy zrobić jak najwięcej.

Innowacyjność konstrukcji polega na tym, że jest zbudowana w postaci przejścia, aby cały proces czyszczenia butów i nogawek był płynny i szybki, a w dodatku poruszany siłą ludzkich mięśni – bez użycia energii elektrycznej. Licealistki zainspirowały się maszynami do czyszczenia butów, jakie są w hotelach.

– Projekt nie mógł korzystać z energii elektrycznej, zatem postanowiłyśmy, że szczotki czyszczące podeszwy i pionowe rotujące – do czyszczenia nogawek, będą napędzane siłą mięśni ludzkich – wyjaśnia szczegóły konstrukcji studentka Politechniki Białostockiej. Karolina Fiedorczuk po liceum wybrała logopedię na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Pracą uczennic opiekowała się Izabella Kondraciuk, nauczycielka chemii.

– Jestem zaskoczona że projekt, którego byłam opiekunem wraz z moimi uczennicami Mają Kalicką i Karoliną Fiedorczuk zostanie skomercjalizowany – mówi mgr Kondraciuk.

Maszyna pod nazwą Interceler zaproponowana przez licealistki ma zostać skomercjalizowana przez spółkę celową Politechniki Białostockiej – Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku oraz Białowieskim Parkiem Narodowym.

– Okazuje się, że licealistki też mogą pochylić się nad pewnymi rozwiązaniami patentowymi – cieszy się mgr Anna Kietlińska, Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku. – Mamy ogromną satysfakcję, dziewczyny na pewno zainspirują naszą młodzież. Cieszymy się, że będąc szkołą ogólnokształcącą możemy współpracować z uczelnią wyższą. Właśnie o to chodzi, żeby we współczesnej edukacji placówki przenikały się i wspierały się w różnych działaniach.

Bezpośrednio komercjalizacją zajmie się spółka celowa Politechniki Białostockiej – Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o..

– Dzięki projektowi Politechnicznej Sieci Via Carpatia udało się skojarzyć dwie strony, które siebie nawzajem szukają – bardzo kreatywną młodzież i bardzo kreatywną szkołę, która ma potężny potencjał i  środowisko, które ma autentyczną potrzebę wdrożenia rozwiązań, które powstają w laboratoriach naukowych czy nawet w szkołach – mówi Tomasz Stypułkowski, Prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. – Komercjalizacja nigdy nie jest procesem zero-jedynkowym. W tym momencie jesteśmy na etapie wczesnego przetestowanego prototypu. Do poziomu gotowości technologicznej, czyli produktu końcowego trzeba poświęcić dużo czasu, dużo środków finansowych i zasobów ludzkich.

Podpisanie umowy o współpracy  trójstronnej pomiędzy Politechniką Białostocką, III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku i Białowieskim parkiem Narodowym w celu komercjalizacji urządzenia Interceler  jest efektem pierwszego konkursu „Wschodzący Innowatorzy” zorganizowanego przez Politechnikę Białostocką w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia.

– To był nietypowy projekt, bo pomysłodawcą była instytucja ochrony przyrody – przypomina dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej. – Do drugiej edycji zgłosiło się jeszcze więcej firm i szkół. W planie mamy trzecią edycję. Jego wartością jest fakt, że tematy zadań wynikają z konkretnych potrzeb przemysłu, a młodzież ma bardzo ciekawe pomysły. Oczywiście czasami wymagają one pewnego wsparcia strukturalnego i teoretycznego ze strony uczelni,  ale w ten sposób zachęcamy też młodzież do tego, żeby poznała naszą Uczelnię, żeby zobaczyła że tutaj jest miejsce na całkiem fajną pracę, na całkiem fajne 5 lat studiowania. I że pomysły stąd mogą być w jakimś stopniu wcielane w życie w praktyce.

Ogłoszenie trzeciej edycji konkursu „Wschodzący Innowatorzy” odbędzie się po wakacjach.

Konkurs „Wschodzący Innowatorzy” jest organizowany w ramach „Działania 8. BIZNAK – Rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych”, które polega na wdrożeniu programu wychwytywania talentów praktycznych u uczniów szkół ponadpodstawowych, poprzez zlecanie im rozwiązywania konkretnych problemów technicznych, funkcjonalnych, czy technologicznych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa. Konkurs jest realizowany we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi i przedsiębiorstwami z regionu Via Carpatia, obejmującego województwa: podlaskie, lubelskie i podkarpackie.

Konkurs realizowany jest przez Uczelnie Partnerskie w ramach zadania zleconego Ministra Nauki – „Politechniczna Sieć Via Carpata im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”. 

(jd)