// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Sieć w modelu otwartym uruchomiona na częstotliwościach lokalnych to unikalna wartość pierwszego w Polsce Campus 5G Network – Open RAN Lab, czyli laboratorium pozwalającego na zdobywanie studentom Politechniki Białostockiej kompetencji w zakresie budowania i obsługi takich sieci na całym świecie – zgodnie z najnowszymi trendami.

Sieci 5G wg modelu Open RAN oznaczają dywersyfikację dostawców, a co za tym idzie –udział lokalnych producentów sprzętu i oprogramowania. Praktyczna nauka budowy i obsługi takich sieci będzie możliwa dzięki uruchamianemu w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej laboratorium.

– Kończąc studia w Politechnice Białostockiej absolwenci będą mogli być inżynierami budującymi systemy, a nie tylko je instalującymi – wyjaśnia dr inż. Sławomir Pietrzyk – Prezes Zarządu i założyciel IS-Wireless.

To kolejny przykład dynamicznej współpracy Politechniki Białostockiej z innowacyjnymi firmami.

Politechnika Białostocka stale wzmacnia kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym,  podejmuje kolejne wyzwania, wchodzi w nowe projekty, podejmuje ciekawe inicjatywy, z którymi zgłaszają się do nas nasi partnerzy spoza uczelni – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Do takich projektów należy laboratorium sieci 5G na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. To świetny przykład, jak we współpracy z przedsiębiorcami spoza uczelni możemy propagować najnowocześniejsze technologie, wprowadzać je do programów kształcenia, umożliwiać dostęp studentom i ich inspirować. Bo o to nam chodzi – o kształcenie świadomych, prężnych, kreatywnych inżynierów.

Sieć 5G dostarcza Uczelni polska firma IS-Wireless – jedyny polski dostawca sieci telekomunikacyjnych w modelu Open RAN.

– Sieć prywatna 5G to sieć, której zarządcą jest lokalna instytucja – mówi dr inż. Sławomir Pietrzyk – Prezes Zarządu i założyciel IS-Wireless. – Politechnika Białostocka korzysta z pasm prywatnych, które niedawno udostępnił prezes UKE. Wykorzystanie jej w Campus 5G Network – Open RAN Lab posłuży edukacji studentów. Model otwarty i inkluzywny, w którym ją zbudowaliśmy, oznacza że w sieci mogą uczestniczyć różne firmy i tworzyć razem łańcuch wartości. Wierzę, że laboratorium wesprze kształcenie na nowych kierunkach studiów, a model otwarty jest uważany za fundament kolejnej generacji sieci. Studenci będą mieli do czynienia z praktyczną siecią, którą będą mogli obserwować, badać jej parametry, ale również na te parametry wpływać, konfigurować sieć. Kończąc studia w Politechnice Białostockiej będą mogli być inżynierami budującymi systemy, a nie tylko je instalującymi. Chcielibyśmy z takim partnerem jak Politechnika Białostocka pracować już nad standardem 6G.

Dzięki takiej koncepcji technologicznej studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej będą mogli praktycznie badać i modyfikować prywatną sieć 5G, jaka będzie działała na kampusie Uczelni.

Nauczyciele akademiccy z Wydziału Elektrycznego i Wydziału Informatyki  Politechniki Białostockiej mają już sprecyzowane konkretne ćwiczenia laboratoryjne, które będą realizowane w Campus 5G Network Open RAN Lab.

– Uruchomienie tego laboratorium znacznie zwiększy możliwości zajęć praktycznych – bez posiadania własnej sieci nie jest to możliwe – wyjaśnia dr inż. Andrzej Zankiewicz z Katedry Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. –  Choćby z tego względu, że prowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem standardowych urządzeń wymagało posiadania koncesji na dane pasmo częstotliwościowe, w którym pracują.  Dotychczasowe sieci 4G LTE nie dawały możliwości budowy sieci prywatnych.  Uzyskaliśmy zgodę z Urzędu Komunikacji Elektronicznej na uruchomienie prywatnej sieci 5G i stworzy to możliwość w połączeniu z dostarczonymi tutaj urządzeniami wykonywania praktycznych eksperymentów w zakresie właśnie prac zarówno o charakterze inżynierskim, jak i badawczym w systemach 5G i przyszłościowych.

Politechnika Białostocka planuje wykorzystanie laboratorium zarówno w toku studiów inżynierskich, jak i magisterskich.

– Studenci zyskają nowe kompetencje na rynku pracy – podkreśla dr inż. Zankiewicz. – Wprowadzenie modelu Open RAN umożliwia współpracę urządzeń pochodzących od różnych producentów.  Prawdopodobnie sieci szóstej generacji będą już realizowane tylko w modelu Open RAN i ten model stworzy dużo miejsc pracy.

IS-Wireless przekonuje, że w Polsce Politechnika Białostocka będzie pierwszą uczelnią dysponującą takim praktycznym laboratorium sieci 5G. Do tej pory firma uruchomiła kilka takich laboratoriów za granicą.

Campus 5G Network Open RAN Lab w Politechnice Białostockiej to również efekt współpracy z firmą Emitel S.A. – liderem infrastruktury pasywnej w Polsce, który wchodzi w obszar sieci prywatnych.

– To przygotowanie do budowania sieci lokalnej kompletnie niezależnie od operatorów szerokopasmowego dostępu do internetu tworzących zupełnie nowe możliwości i zupełnie nową przestrzeń dla całej gałęzi technologicznej – twierdzi Maciej Staszak – wiceprezes Emitel S.A. – Cieszę się, że w Polsce, i że z młodymi ludźmi którzy, mam nadzieję, będą aktywnie korzystać z tego rozwiązania, a co więcej, sami będą tutaj dużo wnosić ze swoich pomysłów. Po to też zbudowaliśmy tę sieć w Politechnice Białostockiej, żeby pobudzić kreatywność. Być może pojawią się na tej kanwie jakieś startupy, które przyniosą wiele ciekawych rozwiązań. Liczymy też na to, że będziemy mogli czerpać ze współpracy z wami. Ze swojej strony wkładamy technologię, mamy swoje pomysły na tę technologię na przyszłość, ale staramy się też uczyć każdego dnia. Dla mnie to będzie naprawdę wspaniałe doznanie i duże wyzwanie do tego, żeby tutaj z państwem pracować i nie tylko mówić o samej technologii, ale szukać przede wszystkim usług i zastosowania tej technologii w przyszłości. Nie robimy tego po, żeby pokazać jak technologia „jest fajna”, tylko robimy to po to, żeby pokazać jak możemy przyspieszyć rozwój gospodarczy, jak możemy zainwestować w nową technologię, zbudować nowe formuły wykorzystując właśnie sieci prywatne, które, mam nadzieję, będą w Polsce kwitły. Wierzę też, że przy dużym udziale państwa zapoczątkujemy rozwój tej sieci.

Firma  zbudowała infrastrukturę rozproszonych anten (DAS), a serwery zapewniła firma Hewlett Packard Enterprise (HPE) – globalny dostawca rozwiązań IT w tym dla sieci telekomunikacyjnych nowych generacji.

– To laboratorium jest doskonałym przykładem współpracy pomiędzy uczelnią a polskimi dostawcami innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych i międzynarodowymi liderami dostarczania infrastruktury informatycznej, która jest tak niezbędna do budowy sieci 5G – dodaje  Krzysztof Kowalczyk – Dyrektor Sprzedaży w Hewlett Packard Enterprise. – 5G było takim „buzz wordem” cztery, pięć lat temu, kiedy obiecywano nam co to 5G przyniesie.  Dziś tym słowem jest sztuczna inteligencja i trochę zapominamy o tym co kiedyś było takim nośnikiem nowoczesności. Dziś otwieracie państwo laboratorium i w tym laboratorium wierzę, że nie tylko studenci nauczą się korzystać z 5G, ale przede wszystkim pokażą w jaki sposób technologia jest w stanie dodać wartości do naszej gospodarski, do naszych instytucji publicznych i prywatnych. Wierzę w to, że studenci, którzy będą się w tym laboratorium kształcić wniosą nowe rozwiązania,  nowe pomysły do tego co też kiedyś było „buzz wordem” czyli Internetu rzeczy,  do rozwiązań dla przemysłu 4.0 czy 5.0, czy do tak zwanych inteligentnych miast – smart city.

Otwarcie Campus 5G Network- Open RAN Lab na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej wzbogaci ofertę badawczą Wydziału.

– Sieć 5G to nie tylko medium komunikacyjne, na Wydziale Elektrycznym mamy kierunki studiów, dla których sieć 5G będzie nośnikiem informacji – mówi dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. – To przesyłanie dużej ilości danych do wykorzystania w analizie procesów technologicznych, danych pomiarowych, analizy śledzenia obiektów. Będziemy badać sieć i na potrzeby komunikacji i do budowania aplikacji. Jako pierwszy w Polsce Wydział Elektryczny dysponujący taką siecią czujemy się docenieni i zobowiązani, żeby jak najszybciej wdrożyć ją na zajęciach dydaktycznych i, żeby mogli z niej również korzystać studenci poza godzinami zajęć, na przykład w ramach kół naukowych, bądź też doktoranci.

– Otwarcie takiego laboratorium w Politechnice Białostockiej bardzo zwiększa nasze szanse na rynku pracy – mówi Piotr Słowicki, student III semestru studiów na kierunku Elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. – W dzisiejszych czasach standard 5G już jest normalnością, a pracodawcy mocno stawiają na to, żeby pracownik już był przystosowany i wyszkolony do pracy w danych systemach, więc uważam że to bardzo mocno wpłynie na to, jak będą patrzeć na nas pracodawcy.  Rynek pracy jest dosyć ciężki w dzisiejszych czasach i trzeba naprawdę wykazać się dużą wiedzą, więc uważam że tak naprawdę bardzo to może nam pomóc, bo to będzie projektowanie sieci, a nie tylko instalacja.

Prywatna sieć 5G działa w paśmie lokalnym n77 na podstawie pozwolenia UKE.

– Liczę, że studenci nie tylko skorzystają z tego rozwiązania, ale mając standardy kształcenia na najwyższym poziomie będą zakładać własne startupy, które chętnie wesprzemy – deklaruje Paulina Mazurek – współzałożycielka i Prezeska Zarządu Bitspiration Booster.

Inwestycja w Politechnice Białostockiej została zrealizowana przez firmę IS-Wireless, która pozyskała finansowanie od funduszu Bitspiration Booster składające się z części komercyjnej i środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  – Umowa Operacyjna nr 4/RPPD/1219/2019/1/DIF/187, zawarta 5 czerwca 2019 roku pomiędzy Bitspiration Booster Sp. z o.o. (jako Pośrednikiem Finansowym) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (jako Menadżerem Funduszu Funduszy na terenie województwa podlaskiego).

(jd)