// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Politechnika Białostocka otworzyła najnowocześniejsze w Polsce  Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. To kompletne stanowisko OIOM-we to jedno z pierwszych laboratoriów w pełni sfinansowane przez firmę zewnętrzną.

29 lutego 2024 roku Politechnika Białostocka otworzyła najnowocześniejsze w Polsce  Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

– Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej to w skali kraju nowa jakość kompetencji, które zdobędą nasi studenci w zakresie budowy aparatury medycznej, elektroniki medycznej, efektywnego wykorzystania aparatury medyczne i technologii informacyjnych związanych z aparaturą medyczną – mówi prof. dr hab. inż. Jolanta Pauk, Dyrektor Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – Trzeba podkreślić, że absolwent inżynierii biomedycznej to ekspert który łączy dziedzinę inżynierską z medyczną oraz technologiami informacyjnymi.

Otwarcie Laboratorium to kolejny wymierny dowód realizacji Strategii Rozwoju Politechniki Białostockiej.

– Otwarte na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej jest doskonałym przykładem bardzo dojrzałej i ukierunkowanej współpracy Politechniki Białostockiej z przedsiębiorcami – przyszłymi pracodawcami naszych absolwentów – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Chcemy angażować otoczenie społeczno-gospodarcze do współpracy przy rekrutacji na studia, przy tworzeniu programów studiów, przy ustalaniu treści naszych przedmiotów, ale również do działań wzbogacających umiejętności praktyczne naszych studentów. Wyposażamy ich w solidną wiedzę techniczną, ale kontakt z nowoczesnymi technologiami, z nowoczesnymi rozwiązaniami, z kompetencjami, które są aktualnie oczekiwane na rynku pracy jest możliwy tylko dzięki bardzo bliskiej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Dzięki zawartej w sierpniu 2023 roku umowie z firmą Biameditek Sp z o.o. dotyczącej nieodpłatnego użyczenia fabrycznie nowego sprzętu do wyposażenia otwieranego laboratorium,  studenci kierunku inżynieria biomedyczna będą mogli korzystać z najnowocześniejszej aparatury dostępnej na światowych rynkach.

– To pełnoprawne stanowisko OIOM-owe, takie jakie znajdują się w szpitalach – podkreśla Łukasz Goworek, menedżer serwisu Biameditek. – W laboratorium będą mogli się kształcić studenci inżynierii biomedycznej, ale tez doszkalać lekarze i pielęgniarki. Dzięki połączeniu WiFi wykorzystany tu kardiomonitor może być przemieszczany wraz pacjentem na łóżku, a jego stan będzie stale monitorowany. Wybierając w komputerze stanowisko konkretnego pacjenta można zobaczyć wyniki kardiomonitora czy respiratora.

Nowe Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej to wspólny projekt Politechniki Białostockiej i firmy Biameditek, wspierany przez firmy Balton i Technomex.

– To jedno z pierwszych laboratoriów w pełni sfinansowane przez firmę zewnętrzną, która zadeklarowała ciągłe unowocześnianie tego laboratorium więc będziemy na bieżąco z najnowszymi technologiami, a dodatkowo mamy bezpośredni kontakt z firmami, które je wyposażyły – mówi prof. dr hab. inż. Michał Kuciej, Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.  – Oprócz kierunku inżynieria biomedyczna bez wątpienia skorzystają również inne kierunki takie jak: mechatronika czy automatyka i robotyka ponieważ jest tam mnóstwo zagadnień dotyczących sterowania czy przesyłu sygnałów.

Laboratorium zostało zaprojektowane w sposób umożliwiający dowolną konfigurację urządzeń.

– Chcemy zainteresować studentów, budować ich wiedzę wokół tych tematów, bo to jest niesamowicie fajny zawód – inżynieria biomedyczna – mówi Mariusz Tyszkiewicz, Dyrektor Zarządzający Biameditek sp. z o.o. – Obchodzimy w tym roku 40-lecie i chcieliśmy podkreślić ten niesamowity fakt. W Polsce odnieśliśmy wielki sukces – wychodzimy na rynki zagraniczne pod nową, zmienioną nazwą Cirro.  

Podpisana z Politechniką Białostocką umowa gwarantuje wieloletnią współpracę.

– Jesteśmy firmą,  która podchodzi długoterminowo do projektów – dodaje Mariusz Tyszkiewicz. – W  Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej jest najnowocześniejszy sprzęt – w niektórych szpitalach nawet nie ma takich modeli. Jesteśmy mega zadowoleni z tego, że studenci tak licznie zjawili się na praktykach, chcą u nas pracować. To jest fantastyczny zawód, bo to jest łączenie IT, wiedzy technicznej oraz wręcz bym powiedział empatii ponieważ mamy do czynienia z pacjentem, ratujemy życie.  pacjent także absolutnie ale studentów. Laboratorium to nasz klucz, żeby zainteresować studentów tym zawodem!

I rzeczywiście – studenci Politechniki Białostockiej doceniają zaangażowanie firmy w ich rozwój zawodowy.

– Studia inżynierskie przekonały mnie, że kierunek inżynieria biomedyczna to był dobry wybór – mówi inż. Daria Soroka, studentka I semestru studiów magisterskich na kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – Zajęcia prowadzone przez przedstawicieli firmy Biomeditek pozwoliły mi obrać ścieżkę kariery, którą chcę iść oraz doświadczyć jak wygląda praca inżyniera biomedycznego w firmie, która zajmuje się serwisem i dystrybucją sprzętu medycznego. Mieliśmy zajęcia w szpitalach, gdzie widzieliśmy nie tylko stanowiska OIOM, ale też prześwietleń rentgenowskich czy tomografii komputerowej. Dzięki uruchomieniu laboratorium mamy okazję doświadczyć, jak wygląda prawdziwe stanowisko na OIOM-ie w szpitalu.  Myślę, że to pozwoli studentom na sprecyzowany wybór ścieżki kariery zawodowej.

Studenci podkreślają otwartość firmy na przyszłych pracowników.

– Miałam praktyki w firmie Biameditek i bardzo mi się spodobało –  wspomina inż. Paulina Dziemiańczyk, studentka I semestru studiów magisterskich na kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – Firma pokazała jak działają te maszyny, jak działa serwis w laboratorium z pracownikami, którzy zajmują się tym na co dzień.  Laboratorium na Wydziale Mechanicznym pozwoli nam na szybszą karierę w tej branży.

Studenci studiów II stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna dobrze rozumieją znaczenie dostępu do najnowocześniejszego sprzętu w trakcie zdobywania wiedzy.

– To bardzo innowacyjne laboratorium – cieszy się inż. Julia Kiryluk, studentka I semestru studiów magisterskich na kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – To dla nas bardzo duża szansa, żeby mieć styczność z tak nowoczesną aparaturą medyczną, żeby móc zobaczyć na żywo jak te sprzęty działają,  jak je wykorzystywać i jak ewentualnie naprawiać.

Nowa przestrzeń dydaktyczna pozwoli przyszłym inżynierom doskonalić umiejętności w zakresie konstrukcji aparatury medycznej, elektroniki medycznej, bezpiecznego i efektywnego wykorzystania aparatury medycznej, serwisu technicznego, systemów informatycznych związanych z aparaturą medyczną itp.

– Takie laboratorium jest potrzebne, skoro już teraz możemy wejść do pracy do szpitali, abyśmy się zapoznali wcześniej z pracą tych urządzeń, jak one działają –  mówi inż. Monika Ostaszewska, studentka I semestru studiów magisterskich na kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – Żadna inna uczelnia nie posiada takiego laboratorium, gdzie sprzęt jest jednym z najnowszych i najnowocześniejszych dostępnych teraz na rynku i mamy możliwość praktycznego kształcenia się podczas studiów.

Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej będzie także miejscem do prowadzenia prac badawczych i szkoleń personelu medycznego.

– To nowoczesne Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej stanowi przestrzeń do prowadzenia różnego rodzaju szkoleń dla różnych grup odbiorców – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Jolanta Pauk, Dyrektor Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – Będą to szkolenia w zakresie szeroko pojętej aparatury medycznej począwszy od użytkowania aparatury medycznej poprzez serwisowanie, inwentaryzację, po wszelkie działanie związane też z administracją w działach aparatury medycznej. Harmonogram szkoleń będzie pojawiał się cyklicznie. Planujemy badania naukowe w zakresie przetwarzania sygnałów, analizy danych medycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, pomiarów i obliczeń, które są niezbędne w procesie diagnozowania stanu pacjenta. Obecnie pracujemy również nad innowacjami w medycynie.  Wraz z firmą Biameditek rozpoczęliśmy badania nad wspólnym nowym produktem, który zostanie wdrożony w przyszłości. Jesteśmy na etapie zaawansowanych badań laboratoryjnych i uzyskaliśmy bardzo obiecujące wyniki.  

W skład wyposażenia laboratorium wchodzą m.in. :

– kardiomonitory 

– defibrylator

– respirator

– centrala monitorująca 

– most sufitowy 

– pompy infuzyjne 

– kompresor medyczny 

– łóżko pacjenta 

– manekin

W Laboratorium będzie można też nauczyć się tu podłączania i dozowania gazów medycznych.  

– Prawdopodobnie w tej chwili to jest najnowocześniejsze laboratorium w Polsce – cieszy się mgr. inż. Paweł Lipowicz, absolwent inżynierii biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, a zarazem pracownik naukowo-techniczny i doktorant Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej.

– Studenci po ukończeniu zajęć w tym laboratorium będą praktycznie na rynku pracy bezkonkurencyjni – mówi Łukasz Goworek. – Nikt w Polsce nie kształci z takich zaawansowanych rzeczy jak obsługa i serwisowanie aparatury medycznej.  Będą gotowym pracownikiem, który może przejąć narzędzia i po krótkim wprowadzeniu przystąpić do pracy. W Polsce jest to coś innowacyjnego i da szansę uzyskania jak najlepszej pracy absolwentom Politechniki Białostockiej.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r.  wprowadziło nowe stanowisko pracy w szpitalach – inżyniera biomedycznego i młodszego inżyniera biomedycznego. Umożliwia ono dyrektorom podmiotów leczniczych na zatrudnianie inżynierów biomedycznych na jasnych zasadach. 

Nowe Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej to wspólny projekt Politechniki Białostockiej i firmy Biameditek, wspierany przez firmy Balton i Technomex.

(jd)