Zaznacz stronę
Atrakcyjne kierunki studiów na Politechnice Białostockiej czekają. 10 sierpnia rusza rekrutacja uzupełniająca. Do wyboru są kierunki pierwszego oraz drugiego stopnia. To także początek rekrutacji na studia niestacjonarne (zaoczne) I i II stopnia na rok akademicki 2021/2022.

Dyplom Politechniki Białostockiej jest bardzo często kluczem do znalezienia interesującej, dobrze płatnej pracy – mówi dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB , prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej.

Studia na uczelni technicznej, oprócz wiedzy teoretycznej, dają studentom umiejętności nabyte podczas zajęć praktycznych w nowocześnie wyposażonych laboratoriach, a także w trakcie staży u największych pracodawców w regionie.

Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem, dlatego też kształcenie z wykorzystaniem najnowszych technologii jest atrakcyjne dla kandydatów i ułatwia start na rynku pracy – podkreśla dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB , prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej.

Prorektor przypomina też o rekomendacji wydanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w której od października nowego roku akademickiego przewiduje się powrót do prowadzenia kształcenia w uczelniach w ich siedzibach.

10 sierpnia 2021 roku rusza także rekrutacja na studia niestacjonarne na I i II rok studiów.

TERMINY

Rejestracja i zapisy kandydatów na wybrany kierunek/kierunki studiów rozpoczną się 10 sierpnia o 8.00 i zakończą 13 września o godz. 15.00.

Ten termin dotyczy:

 • rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne I stopnia
 • rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne II stopnia
 • rekrutacji na studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia
 • rekrutacji na studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Pełną listę osób przyjętych na studia poznamy 29 września.

Sprawdź harmonogram rekrutacji na Politechnikę Białostocką

LISTY KIERUNKÓW OFEROWANYCH W REKRUTACJI

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA na studia stacjonarne I stopnia prowadzona będzie na kierunkach:

 • automatyka i robotyka,
 • ekoenergetyka,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • elektrotechnika,
 • elektrotechnika studia dualne,
 • gospodarka przestrzenna,
 • informatyka i ekonometria,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria środowiska,
 • matematyka stosowana,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • mechatronika,
 • turystyka i rekreacja,
 • zarządzanie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA na studia stacjonarne II stopnia prowadzona będzie na kierunkach:

 • BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku,
 • zarządzanie.

Liczba wolnych miejsc podana jest w opisach poszczególnych kierunków studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Rekrutacja NA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA prowadzona będzie na kierunkach:

 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka
 • inżynieria meblarstwa
 • inżynieria rolno-spożywcza
 • inżynieria środowiska
 • leśnictwo
 • logistyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Rekrutacja NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA prowadzona będzie na kierunkach:

 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • inżynieria rolno-spożywcza i leśna
 • inżynieria środowiska
 • leśnictwo
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie

Rekrutacja na studia na Politechnice Białostockiej odbywa się drogą elektroniczną przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK): irk.pb.edu.pl. Założone w nim konto kandydata służy nie tylko do zapisów na studia, ale też do przekazywania wyników kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego i innych przydatnych informacji.

O zakwalifikowaniu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególnych kierunkach studiów (w ramach liczby oferowanych miejsc).

Kandydaci wykonują czynności zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie rekrutacji.

W razie pytań i wątpliwości mogą skontaktować się z Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji Politechniki Białostockiej, tel. +48 85 746 71 47, +48 85 746 71 48, e-mail: rekrutacja@pb.edu.pl

Niezbędne informacje znajdują się także na stronie: pb.edu.pl/kandydaci oraz pb.edu.pl/studiujnapb

(mr)