// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Atrakcyjne kierunki studiów na Politechnice Białostockiej czekają. 10 sierpnia rusza rekrutacja uzupełniająca. Do wyboru są kierunki pierwszego oraz drugiego stopnia. To także początek rekrutacji na studia niestacjonarne (zaoczne) I i II stopnia na rok akademicki 2021/2022.

Dyplom Politechniki Białostockiej jest bardzo często kluczem do znalezienia interesującej, dobrze płatnej pracy – mówi dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB , prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej.

Studia na uczelni technicznej, oprócz wiedzy teoretycznej, dają studentom umiejętności nabyte podczas zajęć praktycznych w nowocześnie wyposażonych laboratoriach, a także w trakcie staży u największych pracodawców w regionie.

Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem, dlatego też kształcenie z wykorzystaniem najnowszych technologii jest atrakcyjne dla kandydatów i ułatwia start na rynku pracy – podkreśla dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB , prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej.

Prorektor przypomina też o rekomendacji wydanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w której od października nowego roku akademickiego przewiduje się powrót do prowadzenia kształcenia w uczelniach w ich siedzibach.

10 sierpnia 2021 roku rusza także rekrutacja na studia niestacjonarne na I i II rok studiów.

TERMINY

Rejestracja i zapisy kandydatów na wybrany kierunek/kierunki studiów rozpoczną się 10 sierpnia o 8.00 i zakończą 13 września o godz. 15.00.

Ten termin dotyczy:

 • rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne I stopnia
 • rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne II stopnia
 • rekrutacji na studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia
 • rekrutacji na studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Pełną listę osób przyjętych na studia poznamy 29 września.

Sprawdź harmonogram rekrutacji na Politechnikę Białostocką

LISTY KIERUNKÓW OFEROWANYCH W REKRUTACJI

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA na studia stacjonarne I stopnia prowadzona będzie na kierunkach:

 • automatyka i robotyka,
 • ekoenergetyka,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • elektrotechnika,
 • elektrotechnika studia dualne,
 • gospodarka przestrzenna,
 • informatyka i ekonometria,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria środowiska,
 • matematyka stosowana,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • mechatronika,
 • turystyka i rekreacja,
 • zarządzanie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA na studia stacjonarne II stopnia prowadzona będzie na kierunkach:

 • BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku,
 • zarządzanie.

Liczba wolnych miejsc podana jest w opisach poszczególnych kierunków studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Rekrutacja NA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA prowadzona będzie na kierunkach:

 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka
 • inżynieria meblarstwa
 • inżynieria rolno-spożywcza
 • inżynieria środowiska
 • leśnictwo
 • logistyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Rekrutacja NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA prowadzona będzie na kierunkach:

 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • inżynieria rolno-spożywcza i leśna
 • inżynieria środowiska
 • leśnictwo
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie

Rekrutacja na studia na Politechnice Białostockiej odbywa się drogą elektroniczną przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK): irk.pb.edu.pl. Założone w nim konto kandydata służy nie tylko do zapisów na studia, ale też do przekazywania wyników kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego i innych przydatnych informacji.

O zakwalifikowaniu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególnych kierunkach studiów (w ramach liczby oferowanych miejsc).

Kandydaci wykonują czynności zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie rekrutacji.

W razie pytań i wątpliwości mogą skontaktować się z Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji Politechniki Białostockiej, tel. +48 85 746 71 47, +48 85 746 71 48, e-mail: rekrutacja@pb.edu.pl

Niezbędne informacje znajdują się także na stronie: pb.edu.pl/kandydaci oraz pb.edu.pl/studiujnapb

(mr)