// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Politechnika Białostocka objęła patronatem klasy kształcące w zawodzie technik mechatronik w Zespole Szkół Mechanicznych im. św. Józefa w Białymstoku. Podczas pięcioletniej nauki uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach na Uczelni, a studenci i nauczyciele akademiccy przygotują dla nich zamówione przez Zespół Szkół Mechanicznych wykłady.

Wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą korzystać z zasobów Uczelni w ramach programu „Z technikum na Politechniki”.  Największa w Polsce północno-wschodniej uczelnia techniczna wspiera nowoprzyjętych studentów zajęciami nazwą „Wyrównać szanse”.

– Objęcie patronatem edukacyjnym oznacza, że dla klas kształcących w zawodzie technik mechatronik przygotujemy specjalny pięcioletni program, który będzie zawierał zarówno zajęcia prowadzone w Politechnice – przede wszystkim laboratoria, czy warsztaty specjalnie dedykowane uczniom tych klas – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Mam nadzieję, że te zajęcia rozwiną ich wiedzę, umiejętności, a nam pozwolą pokazać potencjał Politechniki Białostockiej – edukacyjny i naukowy i ośmielą absolwentów techników do tego, żeby aplikowali na studia w Politechnice Białostockiej. W ramach programu „Wyrównać szanse” wchodzącego w skład propozycji edukacyjnych Politechnicznej Sieci Via Carpatia, na początku studiów pomożemy im jeszcze uzupełnić potrzebne zagadnienia z matematyki, fizyki, czy chemii.  

Politechnika Białostocka od lat ściśle współpracuje z białostockim „mechaniakiem”.

– Zespół Szkół Mechanicznych od wielu lat współpracuje z Politechniką Białostocką, jesteśmy tutaj częstymi gośćmi – podkreśla Małgorzata Kleszczewska, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. św. Józefa w Białymstoku. – Duża liczba naszych absolwentów studiuje w Politechnice Białostockiej, ale nie wszyscy. Mamy nadzieję, że działania które pójdą za podpisaniem umowy patronackiej przyczynią się do tego, że będzie to jeszcze większy procent uczniów. Liczę, że będą częstymi gośćmi, będą brać udział w działaniach Politechniki i trochę poczują się już przyszłymi studentami. Wierzę, że  zafascynują się Politechniką, tym co się tutaj dzieje i zaprogramują swoją przyszłość. Kiedy będą podejmować decyzje o tym, żeby pójść na Politechnikę po skończeniu naszej szkoły to będzie to już takie miejsce oswojone, że będą się tutaj czuli jak u siebie w domu.  

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. św. Józefa w Białymstoku bardzo zależy na rozwoju absolwentów.

– Obserwujemy wśród naszych uczniów tendencję, żeby nie studiować – ważne jest dla nich to, żeby szybko się usamodzielnić, mieć swoje pieniądze i uważają, że umiejętności które zdobyli w technikum wystarczą im, żeby funkcjonować na rynku pracy – przyznaje dyrektor Kleszczewska. – Chcemy zmienić takie chwilowe myślenie, ich młodzieńczy pomysł na życie, bo dobre wykształcenie jest bardzo ważne i tego też chcemy ich nauczyć – właśnie poprzez taki precyzyjnie ukierunkowany patronat.  

Politechnika Białostocka w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia w ramach programu „Z technikum na Politechniki” organizuje wizyty studyjne w Uczelni dostosowane do zainteresowań uczniów szkół ponadpodstawowych. W przypadku klas patronackich taki program jest zgodny z profilem nauczania.

– Uczniowie klas o profilu mechatronicznym będą mogli brać udział w zajęciach prowadzonych w murach naszej uczelni przez specjalistów z tego zakresu – informuje dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej, a przy tym absolwent białostockiego „mechaniaka”. – Ponadto nasi nauczyciele studenci będą przyjeżdżali z wykładami do szkoły, gdzie będą prezentowali wiedzę, na którą jest danym momencie zapotrzebowanie w szkole. Ponadto mam nadzieję, że uczniowie z technikum będą wspierali naszych studentów przy pracach w kołach naukowych robotyków, czy będą czynnymi uczestnikami konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką. To między innymi konkurs „Wschodzący Innowatorzy”, „El-Robo-Mech” czy „Niesamowita Maszyna”. Takie działania budzą w młodzieży pasję do tworzenia, bycia kreatywnym, innowacyjnym i takich kandydatów na studia przyjmujemy z otwartymi rękoma.

Umowa patronacka została zawarta na czas nieokreślony. Tyko w 2022 roku 53 absolwentów „mechaniaka” rozpoczęło studia na różnych kierunkach studiów w Politechnice Białostockiej. Pod koniec sierpnia bieżącego roku w systemie IRK zarejestrowało się pond 60. kandydatów, a zapisy wciąż trwają.

(jd)