// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

17 października 2023 roku Politechnika Białostocka objęła patronatem klasy kształcące w zawodzie technik automatyk i technik robotyk w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku.

Wraz z podpisaniem umowy patronackiej Politechnika Białostocka objęła  patronatem edukacyjnym klasy kształcące w zawodzie technik automatyk i technik robotyk w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku.

– Cieszę się, że wśród klas objętych patronatem Politechniki Białostockiej znajdą się klasy kształcące w zawodzie technik automatyk i technik robotyk z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku  to jest przyszłość przemysłu – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – W ten sposób zachęcamy młodych ludzi uczących się w technikach, by podnosili kwalifikacje,  pokazujemy nasz potencjał, pokazujemy też możliwości rozwoju po ukończeniu studiów.

Przyszłych studentów może zainteresować propozycja zajęć pod nazwą „Wyrównać szanse”. Dzięki nim Uczelnia pomaga nowym studentom wyrównać różnice w poziomie wiedzy z zakresu nauk podstawowych, z takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, czy chemia.

– Pomagamy w tym pierwszym, często trudnym okresie, kiedy nowoprzyjęci studenci stykają się z przedmiotami ścisłymi i kierunkowymi – dodaje Rektor Politechniki Białostockiej. – Dla nich przygotowaliśmy specjalną ofertę, która powtarzana jest co roku. Nosi ona tytuł „Wyrównać szanse” i polega na dodatkowych, dedykowanych dla różnych kierunków studiów zajęciach właśnie z tych przedmiotów, z których nowi studenci chcieliby uzupełnić wiedzę. To dobry start, który poprawia samopoczucie studiujących i pozwala im bezpiecznie przejść przez te przedmioty i studiować z satysfakcją.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku od lat współpracuje z największą uczelnią techniczną w północno-wschodniej Polsce.

– Cieszę się bardzo, że młodzież ucząca się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku w zawodzie technik automatyk i technik robotyk będzie miała możliwość podniesienia swoich umiejętności – mówi mgr Kazimierz Wróblewski, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku. – To kierunki rozwojowe. Jest szansa, żeby ta młodzież mogła dalej poszerzać swoją wiedzę kształcąc się w Politechnice Białostockiej. Współpraca na poziomie przedmiotów ścisłych stwarza możliwość lepszego zdania egzaminów maturalnych na wyższym poziomie.

W ramach programu „Z technikum na Politechniki” Politechnicznej Sieci Via Carpatia każda szkoła ponadpodstawowa może odwiedzić wybrany wydział Politechniki Białostockiej czy wziąć udział w zajęciach dostosowanych do zainteresowań uczniów.

– Zapraszam również do udziału w naszych zajęciach w laboratoriach i współpracy z jednym z ponad 60. studenckich kół naukowych – mówi dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej. – Moim marzeniem jest, aby ci uczniowie będąc tutaj u nas na kampusie, patrząc jak kształcą się studenci już na tym etapie starali się myśleć o swojej przyszłości i mieli na względzie Politechnikę Białostocką jako miejsce do dalszego rozwoju.  Zachęcam także do współpracy samorządy uczniowskie z Samorządem Studentów Politechniki Białostockiej – razem można wiele osiągnąć.

Obejmując patronatem klasy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 kształcące techników automatyków i techników robotyków Politechnika Białostocka zobowiązała się m.in. do:

  • umożliwiania uczniom klas patronackich udziału w zajęciach prowadzonych przez studentów Politechniki;
  • umożliwienia uczniom klas patronackich udziału w wybranych zajęciach z przedmiotów fizyki, matematyki lub informatyki, co najmniej raz w miesiącu;
  • umożliwienia uczniom klas patronackich udziału w wykładach o charakterze popularno-naukowym według harmonogramu przygotowanego na dany rok szkoły;
  • zorganizowania na terenie Szkoły, w trakcie trwania roku szkolnego, dwóch wykładów prowadzonych przez pracowników akademickich Politechniki o tematyce wybranej przez Szkołę z oferty edukacyjnej przygotowanej przez Politechnikę;
  • udzielenia zgody na udział uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku, również spoza klasy patronackiej, w organizowanych konkursach i innych wydarzeniach, w tym wydarzeniach o charakterze promocyjnym.

Jednocześnie przypominamy, że w ramach programu „Z technikum na Politechniki” Politechnicznej Sieci Via Carpatia każda szkoła ponadpodstawowa może odwiedzić wybrany wydział Politechniki Białostockiej czy wziąć udział w zajęciach dostosowanych do zainteresowań uczniów.

Więcej: https://pb.edu.pl/via-carpatia/dzialania/ksztalcenie/z-technikum-na-politechniki/

Przyszłych studentów może zainteresować propozycja zajęć pod nazwą „Wyrównać szanse”. Dzięki nim Uczelnia pomaga nowym studentom wyrównać różnice w poziomie wiedzy z zakresu nauk podstawowych, z takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, czy chemia.

Więcej: https://pb.edu.pl/via-carpatia/dzialania/ksztalcenie/wyrownac-szanse/