// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Jak wybrać kierunek odpowiadający swoim zainteresowaniom oraz jak zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia – to najczęstsze pytania, które padały na stoisku Politechniki Białostockiej podczas Warszawskiego Salonu Maturzystów 2022 w dniach 8 i 9 września 2022 r. Dzięki wsparciu Miasta Białystok Politechnika Białostocka wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i Uniwersytetem w Białymstoku promowały akademickie miasto pod hasłem „Studiuj w Białymstoku”.

 

Salony Maturzystów organizowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, to połączenie targów edukacyjnych, na których wystawcami są szkoły wyższe z całego kraju z prezentacjami ekspertów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Maturzyści mogą więc w jednym miejscu posłuchać o tym, jak przygotować się do egzaminów przedmiotowych, a także porozmawiać z przedstawicielami uczelni, którzy starają się ułatwić wybór dalszej drogi edukacji.

Wydarzenie odbywa się tradycyjnie we wrześniu, a więc w czasie składania przez maturzystów deklaracji, jakie przedmioty planują zdawać podczas majowych egzaminów. Właśnie ten temat dominował na stoisku Politechniki Białostockiej. Oprócz tego rozmawialiśmy z maturzystami  o oferowanych kierunkach studiów, pespektywach zawodowych po ich ukończeniu, egzaminach wstępnych, zasadach rekrutacji, warunkach uzyskania miejsca w domach studenta. Wspólnie z przedstawicielami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Uniwersytetu w Białymstoku promowaliśmy hasło „Studiuj w Białymstoku” i zapraszaliśmy do zdobywania wykształcenia wyższego na największych uczelniach Podlasia.

Nasze stoisko odwiedzili uczniowie szkół średnich z Warszawy i okolic, m.in. z Grójca, Węgrowa, Sokołowa Podlaskiego, Otwocka, Gałczyna, Płocka, Ostrołęki. Towarzyszyli im  nauczyciele, pedagodzy szkolni i doradcy edukacyjno-zawodowi.

Tegoroczna edycja Warszawskiego Salonu Maturzystów odbyła się w dniach 8-9 września w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wśród wystawców były: uczelnie warszawskie: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Politechnika Warszawska, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Społeczna Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawska Szkoła Reklamy, WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Wyższa Szkoła Inżynierii Zdrowia, Coventry University Wrocław, Politechnika Wrocławska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, a także Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Bank PEKAO S.A., Nowa Era, Study in UK: SI-UK Poland with University of Essex, Munich Business School.

Kolejna okazja do spotkania się z przedstawicielami Politechniki Białostockiej będzie:

  • 16 września podczas Olsztyńskiego Salonu Maturzystów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
  • 23 września podczas Białostockiego Salonu Maturzystów na Politechnice Białostockiej. 
    (mr)