// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Mamy się czym chwalić! W najnowszej odsłonie (lipiec 2023) Rankingu Web of Universities (Webometrics), Politechnika Białostocka zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni w woj. podlaskim!

 

Nasza Uczelnia zajmuje w Polsce 28. miejsce na 408 ocenionych uczelni. Warto dodać, że w porównaniu z poprzednią edycją (styczeń 2023), gdzie oceniano 386 polskich uczelni, Politechnika Białostocka utrzymała swoją pozycję, co świadczy o jej rosnącej renomie i znaczeniu na krajowej mapie edukacyjnej.

Spośród 12 002 ocenionych instytucji szkolnictwa wyższego na całym świecie, Politechnika Białostocka uplasowała się na 1856. miejscu. Dodatkowo, Politechnika Białostocka zdobyła uznanie w kategorii Openness, awansując o jedno miejsce w Polsce w porównaniu do styczniowej edycji. Promowanie otwartego dostępu do publikacji wyników naukowych zyskuje na znaczeniu w dzisiejszym środowisku akademickim i badawczym.

Ranking Webometrics, publikowany regularnie od 2004 roku, jest wskaźnikiem znaczenia i prestiżu instytucji akademickich na skalę światową. Obejmuje instytucje szkolnictwa wyższego z ponad 200 krajów, co świadczy o jego międzynarodowym zakresie i roli w ocenie pozycji jednostki na arenie międzynarodowej.

Politechnika Białostocka konsekwentnie dąży zarówno do doskonalenia jakości kształcenia jak i badań naukowych, co przekłada się na coraz wyższą pozycję w rankingach międzynarodowych i zwiększenie uznania w środowisku akademickim.

zestawienie Rankingu Web of Universities (Webometrics)

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!

Kolejne rankingi przed nami! Dziękujemy Centrum Danych i Analiz Strategicznych za bieżące informacje na ten temat.

Więcej o tegorocznej edycji rankingu Web of Universities (Webometrics) na stronie Organizatora 

Informacje na temat Politechniki Białostockiej w poprzednim zestawieniu rozpoznawalnych rankingów uczelni wyższych o zasięgu międzynarodowym

(oprac. mz)