// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Na terenie kampusu Politechniki Białostockiej powstaje duży kompleks sportowy, który pozwoli na uprawianie różnych dyscyplin sportu na świeżym powietrzu.

– Zdecydowaliśmy, że Politechnika Białostocka powinna mieć własny, nowoczesny kompleks obiektów do uprawiania różnych sportów na świeżym powietrzu – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. – Uczelnia ma 75. lat, kampus przy Wiejskiej funkcjonuje od pół wieku, a nigdy nie miała tu nawet jednego boiska z prawdziwego zdarzenia. Teraz Politechnika Białostocka wreszcie będzie miała od razu cały zestaw boisk: od Orlika, przez boisko wielofunkcyjne, po specjalnie przygotowane boisko do siatkówki plażowej, korty tenisowe i zespół kortów do gry w squasha na świeżym powietrzu, co stawia nas jako pioniera tego rozwiązania w Polsce, a może nawet w skali Europy.

Budowa ruszyła pod koniec maja 2023 r. W ramach przebudowy kompleksu sportowego na terenach pomiędzy budynkiem rektoratu a halą sportową wybudowanych zostanie siedem nowych obiektów sportowych o łącznej powierzchni ponad hektara. Będą to”

– boisko do gry w piłkę nożną, typu Orlik o wymiarach min. 34×66 m o nawierzchni z trawy syntetycznej z trybunami mobilnymi,

– boisko wielofunkcyjnego do gry w: piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego, o wymiarach min. 36,5×49,4 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,

– kort do gry w tenisa ziemnego 18,5×36,5 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,

– korty do gry w tenisa ziemnego 17,06×69,56 m o nawierzchni akrylowej,

– zespół dwóch kortów do gry w squasha o wymiarach min. 10,87×13,4 m,

– boisko do gry w siatkówkę plażową o wymiarach min. 17,48×36,5 m,

– park kalisteniczny o wymiarach min. 22×16 m.

Inwestycja przedstawiona, zatem… idziemy na budowę. Zapraszają i oprowadzają: Artur Kępko – inspektor nadzoru inwestorskiego i Tomasz Kulesza – prezes firmy będącej generalnym wykonawcą i – co ciekawe – absolwent Politechniki Białostockiej.

– Na wszystkich boiskach, na których mamy nawierzchnie poliuretanowe i sztuczną trawę, mamy podbudowy standardowe dla obiektów sportowych – wyjaśnia Artur Kępko. – Pierwszą jest 20 cm kruszywa łamanego o większej frakcji (do 31,5 mm), a wierzchnia warstwa wyrównawcza to 2 cm z kruszywa drobnego (do 5 mm), łamanego tzw. cukru. Na tym są posadowione bezpośrednio albo poliuretany, albo warstwa amortyzująca shock pad i na nim sztuczna trawa, która zostanie dodatkowo zasypana piaskiem kwarcowym i korkiem.

I tu na chwilę stop, bo ów korek jest ciekawym tematem, ze względu na to, że rzadko się wykonuje boiska z takiego naturalnego materiału.

– W naszym województwie na pewno nie ma takiego obiektu – próbuje przypominać Tomasz Kulesza. – Mogę nawet powiedzieć, że po tej stronie Wisły też raczej nie ma.

Korek jest produktem naturalnym, bezpiecznym dla środowiska, a obecnie odchodzi się od materiałów sztucznych. Jest czystszy, bardziej komfortowy w użytkowaniu. Nie będziemy wynosić czarnych kulek w butach do domu. Jest też lepszy technicznie, bo boisko latem nie nagrzewa się tak bardzo, prawdopodobnie aż o 30% mniej. Kontynuując temat warstw boiska do piłki nożnej, jest tak: warstwa amortyzacji dla trawy (shock pad), sztuczna trawa i granulat korkowy. Dla dociążenia na trawę wysypywany jest dodatkowo piasek kwarcowy. Piasek kwarcowy jest również wysypany na boisku do siatkówki plażowej. Jest to najlepszej jakości piasek do gry w siatkówkę plażową dostępny na terenie naszego kraju.

Przebiegamy teraz na boisko wielofunkcyjne. Czyli tu podbudowa jest taka sama jak powyżej, a później układana jest pierwsza warstwa elastyczna ET, która ma grubość 35 mm i na to kolejne warstwy poliuretanowe. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Grubość warstwy ok. 7-8 mm. Górna warstwa składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana również mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Grubość warstwy ok.7- 8 mm. Taką nawierzchnię ma również jedno boisko do tenisa, a dwa kolejne korty i boiska do squasha są „na akrylu”.

– Akryl również jest ciekawą nawierzchnią – opowiada Artur Kępko. – Wykonujemy ją na płycie fundamentowej żelbetowej o grubości 20 cm, dylatowanej. Pierwsza gr. ok 4 mm warstwa amortyzująca z maty gumowej wykonywanej monolitycznie na płycie fundamentowej układana w trzech warstwach i na nią układane są kolejne warstwy akrylu. Warstw łącznie jest osiem. Wierzchnie warstwy to masa wylewana na boisko z wiader i wyrównywana specjalnymi ściągaczkami. I tak warstwa po warstwie.

– Ważna jest jakość materiału – wtrąca Tomasz Kulesza. – W dobie dzisiejszych zamówień, mamy dużo wyrobów azjatyckich. My sprowadzamy akryl z Francji, to typowy system europejski, który jest jakościowo dużo lepszy. A trawę z Belgii.

Na boiskach do squasha ustawione są wokół skośne ściany na specjalnej konstrukcji stalowej. Są to ściany z HPL-u gr. 12 mm, montowane do konstrukcji za pomocą specjalnego kleju i nitów. Ściana frontowa z drzwiami wejściowymi, jak w większości boisk do squasha, wykonana jest w całości ze szkła. Powyżej będzie siatka, by zabezpieczyć tern gry do łącznej wysokości 6 m. Z zewnątrz ściany są obite blachą trapezową ze względu na warunki atmosferyczne, żeby zabezpieczyć ściany z HPL-u przed zbyt dużą siłą parcia wiatru.

Poza techniczną stroną inwestycji, pionierski jest sam pomysł budowy boisk do squasha w warunkach zewnętrznych.

Ważnym aspektem inwestycji jest jej rozmach. Skala projektu jest bardzo duża – to ponad hektar boisk, co u nas nie jest często spotykane. Do tego budowę prowadzi absolwent uczelni. Nie da się nie zadać pytania, jak wróciło się mu na uczelnię w innej roli:

– Politechnika wygląda inaczej niż w okresie kiedy studiowałem – mówi. – Skończyłem w 2010 r. inżynierię produkcji, mam za sobą również „kawałek” studiów budowlanych, które – niestety – praca zawodowa mi przerwała. Dziesięć lat temu założyłem własną firmę, staram się poruszać w obszarze budownictwa sportowego, buduję place zabaw, tereny rekreacyjne. Jak patrzę dziś na uczelnię, to każdy budynek aktualnie jest w remoncie: akademiki, poszczególne wydziały, dużo się dzieje, uczelnia zmienia się na lepsze. Gratuluję władzom Politechniki i gratuluję studentom, bo będą się poruszać w nowoczesnym kampusie.

Cały teren zostanie ogrodzony, oświetlony (każde boisko oddzielnie) oraz wyposażony w monitoring i panele fotowoltaiczne. Ustawiona zostanie również trybuna dla blisko 200 osób przy boisku do piłki nożnej, a cały teren zostanie przystosowany do użytkowania również przez osoby z niepełnosprawnościami.

Modernizacja kompleksu boisk na kampusie Politechniki Białostockiej realizowana jest w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2022” w formule zaprojektuj i wybuduj jest dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Zgodnie z umową o dofinansowanie, całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wynosi 8.450.000 zł, w tym nie więcej niż 38,7% to dofinansowanie., zaś pozostała kwota to środki własne uczelni.

Zakończenie inwestycji jest zaplanowane na koniec kwietnia 2024 r.

Barbara Klem

 

Inwestor: Politechnika Białostocka

Projekt: Ptaszyński Architektura Białystok

Wykonawca: Hydros Plus Białystok

Kierownik budowy: Roman Koniuch

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego: Artur Kępko (bud.), Marcin Kuliński (el.) i Dariusz Przemysław Sadowski (sanit.)