// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Mamy to! 12 lipca Politechnika Białostocka ogłasza pierwszą listę kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne, rozpoczynające się od października 2023 roku!
 
Informację o zakwalifikowaniu sprawdźcie na swoim koncie założonym w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) lub na tablicy ogłoszeniowej w holu Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16.
⚠️ Uwaga‼️ Zakwalifikowanie nie oznacza, automatycznego przyjęcia na studia!  Teraz potrzebny jest Wasz ruch! 

Osoby, które dziś znalazły się na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – mają 3 dni na dostarczanie dokumentów. To będzie gest potwierdzenia chęci studiowania w Politechnice Białostockiej i droga do wpisania na listę kandydatów przyjętych. Niedostarczenie dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie od 13.07 do 15.07 (godz. 8-15) oznacza rezygnację ze studiów i zwolnienie miejsca na liście.

Osoby, których nie ma na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia mają jeszcze szansę! Kolejne listy będą ogłaszane: 18 i 24 lipca. Warto więc sprawdzać swoje konto w systemie IRK i dowiadywać o się o kolejnych terminach dostarczania dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

Jeśli uczelnia po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej będzie miała wolne miejsca na poszczególnych kierunkach – od 7 sierpnia przeprowadzi rekrutację uzupełniającą na I i II stopień.

REKRUTACJA – informacje dla kandydatów

Informację o zakwalifikowaniu kandydaci znajdą na swoich kontach założonych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK

Osoby zakwalifikowane powinny w dniach 13-15 lipca dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują w godz. 8:00 – 15:00 ADRESY

Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w dalszych etapach rekrutacji (dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1).

Kandydaci zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są również dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w przeciwnym razie nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 oraz potwierdzili chęć studiowania (złożyli komplet dokumentów) mogą awansować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym – lista uzupełniana jest automatycznie.

OPŁATA ZA LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam numer konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).

PRZYDATNE LINKI