Zaznacz stronę

Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów działające w Politechnice Białostockiej kolejny raz szuka uzdolnionych uczniów i studentów, by pomóc im w realizacji innowacyjnych projektów. Masz ciekawy pomysł, ale brakuje Ci funduszy na jego realizację? Zgłoś się po wsparcie finansowe! Wnioski na stronie odkrywcydiamentow.com.pl można składać do 8 maja 2023 r.

O wsparcie finansowe z Programu Odkrywcy Diamentów ubiegać się mogą zarówno uzdolnieni studenci Politechniki Białostockiej, jak i zespoły uczniowskie, które rozwijają projekty w zakresie nauk ścisłych i technicznych, a w szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania. Kapituła Stowarzyszenia poszukuje prac oryginalnych, zawierających ciekawe rozwiązania techniczne. Po ocenie projektu przyznaje kwotę dofinansowania, którą można przeznaczyć na dalsze rozwijanie pomysłu lub jego prezentację na konkursach, czy zawodach.

Wsparcie dla uczniów

Uczniowie z klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich z województwa podlaskiego i ościennych mogą składać wniosek o przyznanie środków na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu, a także na pokrycie kosztów udziału w konkursach i zawodach. Uwaga! Dofinansowanie zostanie przyznane zespołom uczniowskim, które liczą co najmniej dwóch członków oraz mają pełnoletniego mentora.

W każdym zgłoszeniu musi być opisany pomysł, zespół oraz określony budżet na realizację projektu. Odpowiedni formularz znajduje się na stronie: Odkrywcy Diamentów.

Stypendia dla studentów Politechniki Białostockiej

O stypendium Programu Odkrywcy Diamentów ubiegać się mogą także studenci oraz kandydaci na studia w Politechnice Białostockiej. Kapituła przyznaje im stypendia, bazując na osiągnięciach uczniów i studentów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.

Kandydaci do przyznania stypendium składają pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasową działalność. Formularz zgłoszeniowy dla studentów można pobrać na stronie: odkrywcydiamentow.com.pl/dokumenty. W celu złożenia dokumentów dotyczących przyznania stypendium, kandydatów zapraszamy na ul. Wiejską 45a lok. 08 (budynek Rektoratu PB, niski parter) do 8 maja 2023 roku.

Jak działa Program Odkrywcy Diamentów?

Program Odkrywcy Diamentów to inicjatywa Politechniki Białostockiej realizowana we współpracy z największymi przedsiębiorstwami w regionie. Wspólnie tworzą one Stowarzyszenie, które pomaga uzdolnionej młodzieży szkolnej i studentom, przyznając im fundusze na rozwijanie swoich innowacyjnych pomysłów i prezentowanie ich na arenie krajowej i międzynarodowej.

W skład Kapituły Programu Odkrywcy Diamentów wchodzą firmy i instytucje: Budimex SA, Coral W.Perkowski J.Perkowski sp.k., CynkoMet sp. z o.o., Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o., Kombinat Budowlany sp. z o.o., Malow sp.z o.o., Metal-Fach sp. z o.o., Politechnika Białostocka, Rosti Poland sp. z o.o., SaMASZ sp .z o.o., Unibep SA, Wodociągi Białostockie sp. z o.o.

Regulamin Programu dostępny jest na stronie odkrywcydiamentow/dokumenty

Posiedzenie Kapituły Programu odbędzie się 10 maja 2023 r. o godz. 16.00.

(oprac. mr)