// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ruszyła z naborem do programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa na rok akademicki 22022/23. Celem programu jest stworzenie młodzieży polonijnej możliwości odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego. Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

Program umożliwia podjęcie studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym, w języku polskim oraz uczestnictwo w kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce.

W ramach programu oferowane jest comiesięczne stypendium w wysokości od 1250 zł do 1700 zł (w zależności od poziomu kształcenia).

Terminy rekrutacji:

  • I stopień oraz jednolite studia magisterskie –  do 15 lipca 2022 roku
  • II stopień – do 12 maja 2022 roku

Więcej o programie  

Szczegółowe informacje o rekrutacji do programu:

Zachęcamy do udziału!