// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

„Badanie zanieczyszczeń powietrza w województwie podlaskim na podstawie skali porostowej” . To projekt uczniów z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, który zgłoszono w I edycji konkursu „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec”.

Uczniowie sprawdzają jakość środowiska i powietrza w różnych obszarach. Wyniki badań wprowadzonych w mieście porównują z tymi, prowadzonymi na wsi. Gdzie jest mniej smogu? Gdzie żyje się zdrowiej? Czekamy na ostateczne opinie młodych naukowców! W skład zespołu uczniów wchodzą: Bartosz Grodzki, Mikołaj Kowalczuk, Łukasz Łaszkiewicz. Opiekunem jest nauczycielka – pani Marzenna Skibicka.

Na czym projekt polega? Projekt polega na badaniu zanieczyszczeń powietrza w województwie podlaskim. W tym celu wykorzystane zostaną porosty oraz tzw. skala porostowa. Pozwala ona w prosty sposób określić stopień skażenia powietrza dwutlenkiem siarki przy pomocy biologicznych wskaźników, jakim są porosty. Bioindykacja porostów polega na rozpoznaniu gatunków na danym obszarze. Istnieje bowiem ścisła zależność między stopniem zanieczyszczenia środowiska, szkodliwymi substancjami, a zmianami zachodzącymi w ich budowie i występowaniu. Na podstawie porostów zostanie oceniona jakość powietrza w środowisku lokalnym, co pozwoli wyciągnąć odpowiednie wnioski.

6 grudnia 2023 r. odbędzie się finał konkursu „NAUKOLATEK” – Nastoletni Naukowiec!!! Nie możemy się doczekać!

Więcej: Ruszyła II edycja konkursu „NAUKOLATEK” – Nastoletni Naukowiec

Galeria zdjęć z udziałem uczniów i ich Opiekuna:

Obejrzyjcie film z udziałem uczestników konkursu oraz ich Opiekuna!