// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
8 kwietnia 2022 r. spotkaliśmy się z młodymi matematykami z Wysokiego Mazowieckiego, Czyżewa, Ciechanowca, Grajewa i Zambrowa. W budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem odbył się IX Wojewódzki Turniej Matematyczny SIGMA im. Edmunda Pawłowskiego.

Po dwuletniej przerwie święto matematyki ponownie zagościło w Jagiellończyku w Wysokim Mazowieckim. Turniej SIGMA ma już długoletnią tradycję. Od kilku edycji patronat nad wydarzeniem obejmuje Rektor Politechniki Białostockiej, a przedstawiciele naszej uczelni towarzyszą uczniom podczas rywalizacji. W tym roku z wykładem „Fascynujący świat fraktali” wystąpiła dr Ewa Girejko z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Monika Rokicka z Działu Promocji, która przybliżyła słuchaczom ofertę edukacyjną Politechniki Białostockiej.

Do konkursu przystąpiło 49 uczniów, reprezentujących siedem szkół średnich z terenu naszego województwa. Wcześniej w każdej ze szkół odbyły się eliminacje, mające na celu wyłonienie reprezentantów. Organizatorem turnieju i autorem zadań konkursowych był Krzysztof Grabowski – matematyk z Jagiellończyka. Patronat nad konkursem objął Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB. Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych. Na najlepszych czekały atrakcyjne nagrody sponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem oraz Radę Rodziców przy ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem.

Czytaj także: SIGMA – święto matematyki w naszej szkole

mr