// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Koło Naukowe CON-KRECIK to jedna z najmłodszych organizacji studenckich, która działa na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Powstała w październiku 2021 roku głównie po to, żeby ułatwić realizowanie pasji i zainteresowań studentów z kierunku budownictwo.
 

Mieliśmy dość wkuwania teorii z wykładów. Chcieliśmy ją sprawdzić w laboratoriach. Wielką inspiracją byli też nasi opiekunowie prof. Michał Bołtryk oraz dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, którzy prowadzą badania nad nowymi materiałami w budownictwie. Uzyskali nawet patent na recykling gruzu betonowego i dwuwarstwowej kostki brukowej z geopolimerem – wyjaśnia inż. Ewelina Rudowska z SKN CON-KRECIK.

Pod opieką takich mentorów zainteresowania i pasje studentów rozwinęły się błyskawicznie. Koło zyskało już dwunastu członków, w większości studentów z kierunków: budownictwo oraz BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku. Ich wspólnym celem jest poszukiwanie nowych rozwiązań w technologii betonu i tworzenie ekologicznych materiałów budowlanych.

W ramach Koła udało nam się stworzyć innowacyjny i ekologiczny materiał z lekkiego betonu geopolimerowego. Najpierw wykonaliśmy badania wstępne, a teraz nasz bloczek dojrzewa. Dzięki zastosowanemu Certydowi jest lżejszy od bloczków z kruszyw naturalnych, a do jego produkcji wykorzystano odpad: mieszankę popiołowo-żużlową, popiół lotny, kruszywo sztuczne Certyd oraz wodorotlenek sodu. Oprócz tego, że materiał jest lżejszy od standardowych, będzie bardziej izolacyjny, czyli będzie miał lepsze parametry izolacyjności. Materiał ten został stworzony w ramach projektu „Ge-Con”. Jest to projekt realizowany ze środków MEN w ramach projektu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” – mówi Julia Kołomyjska z SKN CON-KRECIK.

Warto dodać, że studenci pracują też nad projektem „Lekkich kruszyw alternatywnych z produktów odpadowych w procesie recyklingu gruzu betonowego i geopolimerowego” w ramach pilotażowego projektu, dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami, finansowanego ze środków RPO Województwa Podlaskiego. Prowadzone projekty pozwalają studentom zapoznać się nowoczesnymi metodami, technikami oraz zasadami obsługi nowoczesnej aparatury w laboratoriach. Te umiejętności są przepustką do przyszłej kariery zawodowej, czy naukowej. Członkowie CON-KRECIKA specjalizują się w ocenie właściwości fizyczno-mechanicznych kompozytów cementowych i bezcementowych. Korzystając z mikroskopii skaningowej, samodzielnie wykonują badania strukturalne materiałów.

Działalność w Kole ułatwiła nam poznanie i nawiązanie współpracy z bardzo ciekawymi ludźmi i firmami z branży. Na przykład firma Unibep zorganizowała nam szkolenia z programów i aplikacji, z których korzystamy na studiach. Jeździmy też na wizyty studyjne do przedsiębiorstw… Ale nie można żyć wyłącznie nauką, dlatego organizujemy spotkania integracyjne i włączamy się w różne akcje charytatywne. W grudniu 2021 wraz z innymi kołami naukowymi Politechniki Białostockiej budowaliśmy sanie Świętego Mikołaja, zlicytowane później w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – opowiada Paweł Dyczewski, działacz SKN CON-KRECIK.

Wymiar integracyjny działalności w studenckim kole naukowym docenia też Karolina Puchacz: – Braliśmy udział w maratonie BIM, na którym poznaliśmy studentów z całej Polski. Powstały już pierwsze plany na organizację konferencji i konkursów. Ważne by utrzymywać ze sobą kontakt i wymieniać różnymi pomysłami. Ze Studenckim Kołem Naukowym „Konstruktor” wspieraliśmy się w rywalizacji w ogólnopolskim konkursie mostów papierowych „wyKOMBinuj mOst” na Politechnice Gdańskiej.

Sukcesów i różnorodnych przedsięwzięć jest na koncie CON-KRECIKA znacznie więcej. Jego członkowie wygłosili referat podczas Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych, zorganizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w formule online. Wystąpienie zostało wysoko ocenione i zdobyło trzecie miejsce! Wzięli też udział w Maratonie BIM, który ramach pierwszej edycji konkursu „Dwa oblicza jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej” zorganizował magazyn Builder Polska oraz Stowarzyszenie Producentów Betonów.

Na swoim profilu społecznościowym CON-KRECIK zachęca: – Kręci Cię beton? Dołącz do nas! Wobec takiego hasła nie można przejść obojętnie. Przyszłość ekologicznych i innowacyjnych materiałów budowlanych leży w rękach studentów z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku!

(mr)