// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Krystian Łopaciuk i Kacper Szczurowski, studenci kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej wygrali konkurs na „Koncepcję zagospodarowania terenu przed Monasterem w Supraślu”. Pracę studentów docenił dr Radosław Dobrowolski, Burmistrz Supraśla.

Główną ideą konkursu było zagospodarowanie terenu, przeznaczonego do przekształceń przestrzennych i jakościowych.

– Podczas oceniania projektów konkursowych członkowie Komisji Konkursowej brali pod uwagę: powiązania funkcjonalno-kompozycyjne z miastem, spójność koncepcji z tkanką miejską oraz duchem miejsca, oryginalność przedstawionych rozwiązań, realizowalność oraz estetykę podania – informuje dr hab. inż. arch. Halina Łapińska, prof. PB – organizatorka konkursu. – Główną ideą konkursu było zagospodarowanie terenu, przeznaczonego do przekształceń przestrzennych i jakościowych. Projekty pokazały możliwości wpisania się w otoczenie wyjątkowej przestrzeni miasta, ze szczególnym akcentem na kreowanie powiązań funkcjonalnych i kompozycyjnych. Zaproponowane rozwiązania projektowe zostały pokazane w projekcie zagospodarowania terenu w skali 1: 500, projektach zieleni w skali 1: 200 wraz z doborem gatunków roślin oraz wizualizacjach całości opracowania.

I miejsce w konkursie zajęli Krystian Łopaciuk i Kacper Szczurowski.

– Inspiracje do stworzenia swojego projektu zagospodarowania terenu czerpaliśmy troszeczkę z Wersalu, troszeczkę z Placu Zamkowego w Warszawie i z samego miasta Supraśl, z jego tradycji i historii – opowiada Kacper Szczurowski.

– Chcieliśmy podkreślić rolę obiektu sakralnego na terenie miasta Supraśl i zaproponowaliśmy taki plac przed monasterem, gdzie mogłyby się odbywać różne uroczystości miejskie – dodaje Krystian Łopaciuk.

– Zaprojektowaliśmy pawilon wystawowy, labirynt z fontannami, ogród sensoryczny , plac przed monasterem i szkołę muzyczną, żeby miasto dostało jakieś nowe funkcje – opowiada Szczurowski. Ze względu na ukształtowanie terenu studenci podzielili projekt na trzy strefy.

– Planujemy obronić pracę inżynierską i kontynuować tu studia magisterskie – zgodnie mówią Krystian i Kacper.

Podobnie planują Patrycja Litwiejko, Julia Matuszewska i Joanna Olszewska. Ich projekt pod kierunkiem dr. inż. arch. Michała Chodorowskiego zdobył jedno z wyróżnień.

– Zaprojektowałyśmy główną drogę, która prowadzi wprost do bramy monasteru, tak jak w XVIII wieku – opowiada Litwiejko. – Wzdłuż drogi rozstawione są tężnie, gdzie przechodzący ludzie mogą po prostu odpocząć i wdychać świeże, zdrowe powietrze. Jeśli pójdziemy dalej, w głębi działki znajduje się budynek drewniany, w którym produkujemy soki z krzewów owocowych znajdujących się w pobliżu tego budynku.

Wyróżnienie zdobyli również Bartosz Sikora i Szymon Siwicki.

– Zaprojektowaliśmy przestrzeń buforową przed bramą monasteru w Supraślu – opowiada Siwicki. – Nasze założenie opierało się na takich opływowych kształtach i skupiliśmy się na zachowaniu barkowego traktu, który prowadził do bramy. Chcielibyśmy, żeby to była przestrzeń kulturalno-rozrywkowa.

Studenci bardzo dobrze odczytali intencje włodarza Supraśla.

– Ten konkurs ma ogromne znaczenie ponieważ teren naprzeciwko klasztoru to jest tabula rasa – mówi dr Radosław Dobrowolski. – Tam do połowy XIX wieku był główny trakt wiodący do Supraśla. W momencie, kiedy Supraśl został przejęty przez włókiennika Zacherta zmieniono jakby tą główną oś i stworzono boczną oś dojazdu, już nie do klasztoru, a do siedziby Zacherta. Inicjując konkurs chcieliśmy zostawić to co stworzył Zachert, ale i w pewien sposób dowartościować bryłę bramy wjazdowej klasztoru, żeby nawiązać do historii. Tam oczywiście nie będzie drogi tylko ciąg pieszy, jakiś układ otwarty niezabudowany. To co zaproponowali studenci: propozycja ukwiecenia, propozycje małej architektury, propozycja nawet fontann sugeruje, że można tam stworzyć coś w rodzaju jakby alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przed klasztorem jasnogórskim, taką główną oś spacerową. Żeby ci, którzy przyjeżdżają do Supraśla, żeby obcować z tym głównym zabytkiem, mieli takie piękne dogodne dojście, tak jak to było przed kilkuset laty.

Komisja wybrała najlepsze prace dotyczące koncepcyjnego projektu zagospodarowania terenu przed Monasterem w Supraślu.

Przyznano następujące nagrody:

I miejsce: praca nr 4, autorzy: Krystian Łopaciuk i Kacper Szczurowski; projekt opracowany pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Haliny Łapińskiej, prof. PB

wyróżnienie: praca nr 1, autorzy: Bartosz Sikora i Szymon Siwicki projekt opracowany pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Haliny Łapińskiej, prof. PB

wyróżnienie: praca nr 7, autorki: Patrycja Litwiejko, Julia Matuszewska i Joanna Olszewska projekt opracowany pod kierunkiem dr. inż. arch. Michała Chodorowskiego

Konkurs został zorganizowany dla studentów semestru piątego I stopnia kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, którzy opracowali koncepcję zagospodarowania terenów położonych w Supraślu w bezpośrednim sąsiedztwie Prawosławnego Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy.

W skład komisji konkursowej weszli:

dr hab. inż. arch. Tatiana Misijuk, prof. PB – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej – przewodnicząca komisji;

dr Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla;

dr hab. inż. arch. Halina Łapińska, prof. PB – organizator konkursu, Pracownia Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej;

mgr inż. arch. Anna Dziełak – Referat Ochrony Środowiska i Architektury, Urząd Miejski w Supraślu.