Zaznacz stronę

6 studenckich kół naukowych z Politechniki Białostockiej otrzyma dofinansowanie na rozwój swoich projektów! Minister Edukacji i Nauki przyznał naszym studentom 318 521 złotych. To wszystko w ramach rozstrzygnięcia trzeciej edycji konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, programu, w którym już kolejny raz zdobywamy środki na realizację nowatorskich pomysłów młodych inżynierów.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy prawie 10 mln zł na wsparcie studenckich kół naukowych w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Do finansowania zakwalifikowano 174 innowacyjne projekty. Laureaci zostali wyłonieni spośród 308 zgłoszeń! Spośród 11 zgłoszonych przez nasze studenckie koła naukowe wniosków, ponad połowa została rozpatrzona pozytywnie! Na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazły się trzy pomysły z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz trzy z Wydziału Mechanicznego.

Sprawdź Listę wniosków zakwalifikowanych do finansowania w III edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Kwota dofinansowania danego projektu wynosiła maksymalnie 70 tys. złotych. Środki w takiej wysokości zdobył projekt Koła Naukowego Robotyków z Wydziału Mechanicznego (sekcja łazików marsjańskich). SKN Robotyków ma zresztą podwójny powód do zadowolenia, ponieważ projekt jego innej sekcji – SumoMasters – także zdobył finansowe wsparcie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zaangażowanym w realizację innowacyjnych rozwiązań, badań i prototypów.
Wielkie brawa należą się także opiekunom naukowym naszych skn-ów!

Projekty nagrodzone w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”:

  1. Studenckie Koło Naukowe Robotyków, sekcja łazików marsjańskich, Wydział Mechaniczny

Projekt: Innowacyjny zintegrowany napęd do analogu łazika marsjańskiego

Przyznana kwota dofinansowania: 70 000,00 zł

Kierownik projektu: dr hab. inż. Kazimierz Dzierżek, prof. PB

Przedmiotem projektu jest zintegrowany, lekki napęd z minimalizacją siły promieniowej działającej na silnik. Obecne konstrukcje lekkich kół napędowych do robotów w znacznym stopniu obciążają siłą promieniową oś silnika. Głównym celem projektu jest rozwinięcie kompetencji studenckich w budowie innowacyjnych konstrukcji i komponentów stosowanych w robotach mobilnych oraz rozwój ich umiejętności w zakresie samodzielnego tworzenia konstrukcji robotycznych. Głównym rezultatem projektu będzie zaprojektowanie, przetestowanie i wykonanie lekkiego zintegrowanego napędu ze zmniejszoną prawie do zera siłą promieniową oddziaływującą na silnik. Tak wykonany napęd znacząco wydłuży żywotność silnika, pozwoli też na znaczne wydłużenie jego okresu eksploatacji, co obniży koszty budowy i naprawy łazików.

  1. Studenckie Koło Naukowe Auto-Moto-Club z Wydziału Mechanicznego

Projekt: Implementacja napędu hybrydowego do bolidów Formuły Student

Przyznana kwota dofinansowania: 68 500,00 zł

Kierownik projektu: dr inż.  Piotr Tarasiuk

Przedmiotem projektu jest wykonanie systemu napędu hybrydowego na przednią oś do bolidów Formuły Student. Celem projektu jest stworzenie systemu pozwalającego zastosować napęd elektryczny na przednią oś bolidu poprzez montaż w niej silników wraz ze zmianą geometrii zwrotnic i zastosowaniem przekładni planetarnej. Stworzenie i zaimplementowanie napędu hybrydowego wpłynie nie tylko na podniesienie kompetencji członków zespołu realizujących projekt, ale też stworzy realne szanse na poprawę osiągów kolejnych projektowanych bolidów. Opracowanie pozwoli dokładnie zrozumieć zasadę napędów hybrydowych, sposób budowy dedykowanych pakietów baterii, możliwości wykorzystania silników elektrycznych oraz ich sterowania. Zespół zdobędzie wiedzę umożliwiającą wykonanie w przyszłości w pełni elektrycznego auta. Zbudowany system zostanie wykorzystany oraz zaprezentowany podczas rywalizacji na międzynarodowych zawodach Formula Student, gdzie zostanie on oceniony przez sędziów ściśle związanych z liderami światowej motoryzacji. Przeprowadzony w pełni poprawnie proces implementacji napędu hybrydowego przełoży się na uzyskanie wysokich wyników i zaprezentowanie uczelni na arenie międzynarodowej.

  1. Studenckie Koło Naukowe Bio Tech z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku

Projekt: Badanie substancji biologicznie czynnych pochodzenia roślinnego jako potencjalnych biopestycydów

Przyznana kwota dofinansowania: 66 160,00 zł

Kierownicy projektu: dr inż. Urszula Wydro, dr hab. Agata Jabłońska-Trypuć, dr hab. inż. Elżbieta Wołejko

W ramach projektu zostaną wykonane doświadczenia, w których zostanie przeprowadzona destylacja olejków eterycznych z wybranych gatunków roślin: tatarak (Acorus calamus), trawa cytrynowa (Cymbopogon citratus) i bazylia (Ocimum basilicum) oraz analiza ich biobójczych właściwości. Otrzymane produkty olejkowe będą aplikowane na roślinę testową, eksponowaną na następujące patogeny grzybowe: Fusarium sp., Botrytis sp. i Aspergillus sp. Głównym rezultatem projektu będzie otrzymanie olejków eterycznych o potencjalnych właściwościach przeciwgrzybowych względem patogenów roślinnych. Dodatkowo zostanie potwierdzony brak negatywnego działania olejku na wybrane parametry fizjologiczno-biochemiczne rośliny testowej. Otrzymane rezultaty będą podstawą do udowodnienia hipotezy dotyczącej przewagi użycia olejków eterycznych jako biopestycydów nad syntetycznymi pestycydami.

  1. Studenckie Koło Naukowe Robotyków, sekcja SumoMasters, Wydział Mechaniczny

Projekt: Autonomiczny robot mobilny kategorii MegaSumo z innowacyjnym modułowym przednim ostrzem

Przyznana kwota dofinansowania: 63 761,00 zł

Kierownik projektu: dr inż. Rafał Grądzki

Głównym celem projektu jest rozwinięcie kompetencji studenckich w budowie innowacyjnych konstrukcji i komponentów stosowanych w robotach mobilnych poprzez wykonanie prototypu innowacyjnego autonomicznego robota klasy MegaSumo z modułowym rozkładanym ostrzem przednim. To komponent, który wpłynie na lepsze przyleganie i przyciąganie do metalowej maty ringu oraz ułatwiającego podważenie i wypchnięcie przeciwnika.

  1. Studenckie Koło Naukowe Con-Krecik z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku

Projekt: Opracowanie nowoczesnych i ekologicznych dekoracyjnych wyrobów z betonów bezcementowych (geopolimerów) z wykorzystaniem włókien optycznych i materiałów z recyklingu

Przyznana kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

Kierownicy projektu: dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk

Przedmiotem projektu jest opracowanie receptury betonu bezcementowego (geopolimerowego) z wykorzystaniem włókien optycznych i materiałów z recyklingu oraz wykonanie ekologicznych, dekoracyjnych wyrobów architektonicznych (np. donice, płyty ścienne) o wysokich walorach estetycznych i dobrych parametrach fizyczno-mechanicznych stawianych takim produktom. W planach jest także złożenie zgłoszenia patentowego dot. innowacyjnego wyrobu i jego składu, jak i sposobu produkcji oraz podjęcie współpracy z firmami w zakresie wprowadzenia na rynek nowego produktu.

  1. Studenckie Koło Naukowe Helisa z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku

Projekt: Wykorzystanie hybrydowego układu składającego się z biomateriału i nanocząsteczek tlenku grafenu do usuwania wybranych metali ciężkich ze środowiska wodnego.

Przyznana kwota dofinansowania: 20 100,00 zł

Kierownicy projektu: dr hab. inż. Grzegorz Świderski, mgr inż. Ewelina Gołębiewska

Celem projektu jest opracowanie hybrydowej metody usuwania wybranych metali ciężkich z roztworów wodnych poprzez wykorzystanie odpadów drzewnych (kora dębu, kora wierzby) oraz nanocząstek tlenku grafenu. Głównym rezultatem projektu będzie otrzymanie nowych sposobów usuwania jonów metali ze środowiska wodnego (ścieków) przy użyciu dostępnych materiałów pochodzenia roślinnego, wspomaganych za pomocą nanocząsteczek tlenku grafenu. Uzyskane wyniki będą prezentowane na konferencjach naukowych oraz w postaci publikacji w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Projekt wpłynie też na podniesienie jakości kształcenia studentów kierunku biotechnologia poprzez udział w badaniach naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych oraz nabycie przez studentów nowych umiejętności praktycznych, w tym: technik badawczych, prezentacji wyników badań w postaci wykładów, posterów oraz publikacji naukowych. Realizacja projektu umożliwi także rozwój naukowy studentów Koła Naukowego Helisa oraz będzie wstępem do kolejnych badań nad poszukiwanie nowych materiałów do usuwania zanieczyszczeń ze środowiska.

Jakie inne wyjątkowe projekty realizują studenckie koła naukowe w Politechnice Białostockiej? Sprawdzicie na stronie: pb.edu.pl/kola-naukowe

(oprac. mz, mr)