// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

To wielki sukces Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz wspaniała informacja dla jego studentów i kandydatów na studia! Kierunek architektura otrzymał akredytację KAUT, a wraz z nią Europejski Certyfikat Jakości EUR-ACE® Label na najbliższe 5 lat.

Ocena i wizytacja kierunku architektura realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbyła się w grudniu 2023 roku. Podczas posiedzenia Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych w dniu 26 kwietnia 2024 r. w Uniwersytecie Morskim w Gdyni członkowie Komisji, po zapoznaniu się z raportem zespołu oceniającego, zdecydowali o nadaniu kierunkowi architektura, prowadzonemu na studiach I i II stopnia, akredytacji KAUT na okres 5 lat (2024-2029). Decyzja była jednogłośna!

– Warto podkreślić, że to pierwsza akredytacja dla Wydziału Architektury. To wielkie osiągnięcie i wyróżnienie, bo aktualne akredytacje dla tego kierunku mają obecnie tylko cztery politechniki w kraju. Gratulacje należą się władzom i pracownikom wydziału, a w szczególności zespołowi, który przygotował Raport Samooceny. Wszyscy włożyli ogrom pracy w to, żeby kierunek architektura był w Politechnice Białostockiej prowadzony na odpowiednio wysokim poziomie inżynierskim – mówi dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Białostockiej oraz członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych w swojej ocenie kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej zwróciła szczególną uwagę na wsparcie, którego Wydział udziela swoim studentom, zarówno w sferze dydaktyki, jak i zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych.

– Wydział może pochwalić się dobrze udokumentowaną i bogatą współpracą z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego. W jej efekcie dochodzi do ciekawych projektów i powstania nowych koncepcji, zawierających studenckie propozycje rozwiązań różnych wyzwań architektonicznych. Mogą być one wykorzystane w gotowej postaci lub jako inspiracja dla samorządów lokalnych, czy inwestorów branżowych. Doceniono również możliwość prezentacji twórczości studentów w ramach Galerii Studenckiej Wydziału Architektury – dodaje dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, Prorektor ds. Kształcenia PB.

Należy podkreślić, że w odróżnieniu od większości krajów europejskich, w Polsce kierunek architektura został przypisany do nauk inżynieryjno-technicznych. Do prośby w tej sprawie skierowanej przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych przychyliła się agencja European Network for Engineering Accreditation (ENAEE) przyznająca prestiżowy certyfikat EUR-ACE® Label.

To wyjątkowy dokument! Certyfikat EUR-ACE® Label to potwierdzenie, że akredytowany program kształcenia inżynierów przeszedł proces oceny, stworzony przez najważniejsze europejskie organizacje inżynierskie zrzeszone w sieci European Network for Acreditation of Engineering Education (ENAEE). Należą do niej m.in. brytyjska Engineering Council (EngC) oraz francuskie Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), ENGINEERS EUROPE – EE (Inżynierowie Europy; dawniej: FEANI Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych), Sociéte Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI), czy The International Society for Engineering Pedagogy (IGIP). W Polsce europejski certyfikat jakości EUR-ACE® Label nadaje Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT).

Akredytacja KAUT oraz przyznany wraz z nią certyfikat EUR-ACE® Label potwierdzają, że proces kształcenia na kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej jest zgodny z najlepszymi europejskimi standardami ustanowionymi przez organizacje zawodowe, związane z kształceniem inżynierów.

Dla naszych studentów oraz kandydatów na studia na Wydziale Architektury PB to ważne zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. Certyfikaty EUR-ACE® są uznawane we wszystkich krajach UE i są potwierdzeniem zgodności programu studiów z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Absolwenci akredytowanych kierunków mogą w krajach o regulowanych zawodach inżynierskich ubiegać się o wpis do Rejestru ENGINEERS EUROPE – EE (Inżynierowie Europy) i uzyskać certyfikat Euroinżyniera

Serdecznie gratulujemy Wydziałowi Architektury uzyskania prestiżowego certyfikatu!

Kierunek Architektura to już 12 kierunek studiów w Politechnice Białostockiej, który zdobył akredytację KAUT i Certyfikat EUR-ACE® Label. Ich pełna lista znajduje się na stronie: https://kandydacipb.edu.pl/studiuj-na-pb/uczelnia-w-liczbach/

Szczegółowe informacje o programie akredytacyjnym KAUT

 

(mr)