// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Jak efektywnie zabrać się za pisanie pracy dyplomowej? Dlaczego nie warto odkładać obrony na później? Skąd czerpać inspiracje i jak skutecznie rozwiązywać wyzwania? Jak nie „przespać” studiów i wycisnąć z nich maksimum satysfakcji? O to wszystko studenci mieli okazję zapytać swoich wykładowców podczas „Kawki z Profesorem”. Spotkanie odbyło się 20 marca na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

– Celem tego spotkania jest zachęcenie studentów do większej aktywności w kontaktach z nauczycielami. Podczas pierwszej „Kawki z Profesorem” rozmawialiśmy głównie o tym, żeby się nie bać. Myślę, że przełamaliśmy wtedy lody i studenci zrozumieli, że dla swoich profesorów, wykładowców są partnerami w kształceniu. Młodzi inżynierzy muszą zadawać pytania, a nie zrobią tego bez przełamania szkolnych stereotypów – mówi dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB, pomysłodawca i koordynator cyklu „Kawka z Profesorem”.

– W moim przekonaniu sukcesem w zajęciach na uczelni są też dobre relacje pomiędzy studentami a prowadzącymi. To na pewno wymagający temat, bo każdy z wykładowców ma inne przyzwyczajenia, wyznaje inne wartości. Łączyć nas jednak powinna chęć, żeby tych młodych ludzi, którzy trafiają na Politechnikę Białostocką nauczyć współpracy, zachęcić do dobrej komunikacji opartej na szacunku do profesora, ale też szacunku do samego siebie, w której chodzi też o to, żeby mieć otwartą głowę na rozwój swojej wiedzy i umiejętności. Myślę, że to sedno życia społeczności akademickiej. Tak rodzi się partnerstwo, kontakty i relacje, które mogą w przyszłości zaprocentować, czy to jakąś inwestycją w założenie wspólnej firmy, stowarzyszenia, działalności na rzecz lokalnej społeczności, a nawet szerzej – dodaje dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB.

W roli mentora podczas drugiej „Kawki z Profesorem” wystąpił dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB: laureat nagrody Ministra Edukacji i Nauki 2021 za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej i tytułu Nauczyciela Akademickiego Politechniki Białostockiej Roku 2017; kierownik i/lub wykonawca wielu grantów badawczo-rozwojowych, m.in. projektu ESWSE- Elektronicznego Systemu Wspomagania Skutecznej Ewakuacji; członek zespołu do spraw programu „Polska Metrologia”; opiekun studenckich kół naukowych; promotor ciekawych prac dyplomowych, takich jak stanowisko stabilograficzne do badania postawy strzelca.

– Motywem przewodnim dzisiejszego spotkania jest proces dyplomowy. To dość strasznie brzmi, ale uważam, że trzeba o tym porozmawiać, aby zmotywować naszych przyszłych absolwentów do tego, żeby swoje prace dyplomowe kończyli w terminie. Z zasady pierwszy termin obron to koniec czerwca, ale studenci najczęściej odkładają obronę we wrzesień. Za często zdarzają się wtedy kolejne przesunięcia w terminie, rozmywa się cel. Porozmawiamy, jak przełamać impas, poszukamy przyczyn… może leży on w terminach sesji? – mówił dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB.

– Chciałbym też, żebyśmy porozmawiali o samej pracy i jej wartości. O tym, że nie powinno być to dzieło, które zrozumie jedynie promotor i dyplomant. Jesteśmy inżynierami i tworzymy dla ludzi. Więc ważne jest, żeby prace dyplomowe miały szeroki walor: twórczy, użytkowy oraz praktyczny. Żeby tę pracę można było pokazać chociażby w firmie, w której absolwenci będą starać się zatrudnienie, jako dowód wiedzy i umiejętności, rodzaj najlepszego portfolia na jakie nas stać – dodaje dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB.

Kolejne „Kawki z Profesorem” już wkrótce. Zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych, niezależnie od roku i kierunku studiów. Nieformalne spotkania przy kawie to nie tylko świetna okazja do zdobycia wiedzy, ale również do porozmawiania z ludźmi o podobnych pasjach.

(mr)