// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

II Wielka Konferencja Kół Naukowych Politechniki Białostockiej odbędzie się 26 kwietnia 2024 roku w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. To okazja, by studenci z I roku studiów i uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli dowiedzieć się, w jaki sposób dołączyć do studenckich kół naukowych, by rozwijać swoje pasje i zainteresowania ponad proponowane programy kształcenia.

W Politechnice Białostockiej działa ponad 60 studenckich kół naukowych. Uczestnicy budują bolidy Formula Student, roboty sumo, które wygrywają walki na matach całego świata, protezy i implanty dla ludzi i zwierząt domowych albo wykorzystują rośliny do usuwania metali ciężkich ze środowiska zgodnie z mottem Konferencji: Koła naukowe napędzają innowacje.

– Nasi studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie poprzez udział w najróżniejszych projektach prowadzonych przez koła naukowe w poszczególnych wydziałach uczelni – podkreślał dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej, który bezpośrednio sprawuje pieczę nad działalnością wszystkich kół w Uczelni. – To przyczynia się do podniesienia kompetencji studentów działających w studenckich kołach naukowych. Dzięki temu są dostrzegani przez otoczenie społeczno-gospodarcze i rekrutowani już podczas studiów.

Studenckie Koła Naukowe działające w Politechnice zaprezentują swoje osiągnięcia podczas krótkich prezentacji w Centrum Nowoczesnego Kształcenia.

Prezentacje studenckich kół naukowych będą podzielone zgodnie z odpowiadającymi im Wydziałami Politechniki Białostockiej. Dodatkowo w holu Centrum Nowoczesnego Kształcenia uczestnicy Konferencji będą mieli przygotowane swoje stoiska z prezentacjami dokonań. To będzie doskonała okazja do indywidualnych rozmów dla studentów chcących dołączyć do poszczególnych kół. Spotkania z przedsiębiorcami pomogą im upewnić się, że działalność w studenckich kołach naukowych to wybór ścieżki kariery, a w konsekwencji zapewnienie sobie interesującego miejsca pracy już podczas studiów.

Konferencję objęła Patronatem Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Patronat medialny: Radio Akadera, Polskie Radio Białystok, Platon TV Białystok, Geekstok.pl

Strona wydarzenia Wielka Konferencja Kół Naukowych

 

 

II WIELKA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH POLTECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

26 KWIETNIA 2024 r. Politechnika Białostocka

Motto: Koła naukowe napędzają innowacje

 

Zapisy dla uczniów: REJESTRACJA

 

PROGRAM

09:30-09:45 – uroczysta inauguracja II Konferencji Studenckich Kół Naukowych PB

10:00-10:20 – Wykład zamawiany – Sztuczna inteligencja w grafice i dydaktyce mgr inż. Maciej Popławski (laboratorium AuReLa, WA PB)

10:20-10:45 – Prezentacje kół naukowych z Wydziału Architektury

 • SKN CAVE – Dotknij miasta – prototyp makiety miasta Białystok Urszula Łeśniewska, Jakub Trusiewicz
 • SKN FORMA – Znaczenie formy w projektowaniu przestrzeni użytkowych Bartosz Skarżyński, Julia Nowacka

10:45-11:10 – Prezentacje kół naukowych z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku

 • SKN Drogowiec – Innowacyjna nawierzchnia hybrydowa jako efektywne rozwiązanie do budowy przystanków autobusowych i obszarów skrzyżowań Julia Koleśnik
 • SKN HELISA – Wykorzystanie materiału roślinnego do usuwania metali ciężkich ze środowiska Grzegorz Sawicki

11:10-11:35 – Prezentacje kół naukowych z Wydziału Elektrycznego

 • SKN IO – Roboty inspekcyjne – technologia SMART Alan Kondrusik
 • SKN Elektroniki – Sterowanie numeryczne maszyn – sterownik grawera laserowego Bolesław Kazberuk

11:35-11:45 – Prezentacja oferty edukacyjnej Uczelni i możliwości finansowania inicjatyw podejmowanych przez Studenckie Koła Naukowe

11:45-12:00 – Przerwa kawowa (zwiedzanie stoisk kół naukowych i przedsiębiorstw)

 

12:00-12:20 – Start up – pierwsze kroki w biznesie czyli jak uczelnia wspiera młodych przedsiębiorców – dr Łukasz Siemieniuk (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości)

12:20-13:20 – Prezentacje firm współpracujących z Uczelnią

13:20-13:45 – Przedsiębiorczy student debata podsumowująca z udziałem firm i studentów

13:45-14:00 – Przerwa kawowa (zwiedzanie stoisk kół naukowych i przedsiębiorstw)

 

14:00-14:25 – Prezentacje kół naukowych z Wydziału Informatyki

 • SKN VectoR -Wirtualna Rzeczywistość w rzeczywistości Kamila Adamska, Jakub Pałaszewski, Hubert Żochowski
 • SKN Math4You – Kiedy delta zawodzi? Mankamenty równań wielomianowych Maciej Gnatowski, Konrad Topczewski, Izabela Duszak

14:25-14:50 – Prezentacje kół naukowych z Wydziału Inżynierii Zarządzania

 • SKN Logisquad – NeedsExchange Hub – koncepcja platformy do współpracy uczelni/studentów z biznesem Kacper Olesiewicz oraz Gabriela Tarasiuk
 • SKN Obieżyświat – Komercjalizacja produktów turystycznych Aleksandra Kowalczuk

14:50-15:15 – Prezentacje kół naukowych z Wydziału Mechanicznego

 • SKN Robotyków – Rzuć wszystko i chodź robić robota Sergiusz Jakuszewicz
 • SKN Orthos – Inżynieria Biomedyczna od Kuchni Julia Jagodyńska, Kacper Snarski

15:15 –            Zakończenie II Wielkiej Konferencji Kół Naukowych PB

 

Konferencję poprowadzą: Ewa Tatarczyk – studentka kierunku leśnictwo na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Marcin Czubaszek student logistyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania.

Zapisy na warsztaty dla studentów: REJESTRACJA

Warsztaty:

 1. Twórz innowacje – stosując metodę design thinking (myślenie projektowe), dr Izabela Senderacka, Laboratorium Innowacji Przyszłości (FIL), sala 132 WM, 10.15-12.00 (20 osób)
 2. Odśwież CV na wiosnę, mgr Ewa Kowalczuk-Czapko, 42 A, WBiNŚ 12.15-14.00 (20 osób)
 3. Zawsze o krok przed – czyli o technikach benchmarkingowych w marketingu internetowym, mgr Aneta Panasiuk, sala 42A WBiNŚ, godz. 10.15-12.00 (20 osób)

 

W przestrzeni otwartej CNK będą ustawione:

– stoiska studenckich kół naukowych

Wydział Mechaniczny:

 • Studenckie Koło Naukowe Robotyków,
 • Studenckie Koło Naukowe Orthos,
 • Studenckie Koło Naukowe Auto-Moto-Club (Zespół Cerber).

Wydział Architektury:

 • Studenckie Koło Naukowe Mała Architektura,
 • Studenckie Koło Naukowe Ciemnia.

Wydział Elektryczny:

 • Studenckie Koło Naukowe IO,
 • Studenckie Koło Naukowe Elektroniki, 
 • Studenckie Koło Naukowe Systemów Wbudowanych „W sieci rzeczy”.

Wydział Informatyki: 

 • Studenckie Koło Naukowe GoSecurity,
 • Studenckie Koło Naukowe Gier Logicznych.

Wydział Inżynierii Zarządzania:

 • Studenckie Koło Naukowe Marketing 5.0,
 • Studenckie Koło Naukowe Industry 4.0,
 • Studenckie Koło Naukowe HRTeam.

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku:

 • Studenckie Koło Naukowe Leśników,
 • Studenckie Koło Naukowe Gospodarowania Środowiskiem,
 • Studenckie Koło Naukowe Biotech,
 • Studenckie Koło Naukowe Ciepłownik,
 • Studenckie Koło Naukowe CON-KRECIK,
 • Studenckie Koło Naukowe KONSTRUKTOR.

– stoiska firm – Mecenasów kół naukowych

– stoiska z ofertą Politechniki Białostockiej

Transmisję realizuje Platon TV: 

II Wielką Konferencję Studenckich Kół Naukowych Politechniki Białostockiej wspierają firmy:

Addit Sp. z o.o., ELEM Sp. z o.o., Glosel sp. z o.o. sp. k., KAN Sp. z o.o., PLUM Sp. z o.o., Polska Grupa Biogazowa S.A., SMP Poland Sp. z o.o., Unibep S.A.