// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

II Wielka Konferencja Kół Naukowych Politechniki Białostockiej była okazją, dowiedzieć się, w jaki sposób dołączyć do studenckich kół naukowych, by rozwijać swoje pasje i zainteresowania ponad proponowane programy kształcenia.  – Nie mam zamiaru oszczędzać na działalności studenckich kół naukowych – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

W Politechnice Białostockiej działa 65 studenckich kół naukowych. Uczestnicy budują bolidy Formula Student, roboty sumo, które wygrywają walki na matach całego świata, protezy i implanty dla ludzi i zwierząt domowych albo wykorzystują rośliny do usuwania metali ciężkich ze środowiska zgodnie z mottem Konferencji: Koła naukowe napędzają innowacje.

– Bardzo chciałam, żeby ta konferencja się odbyła i nie musiałam nikogo na nią namawiać – cieszy się dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Przede wszystkim chciałabym, żeby się państwo wzajemnie poznali – członkowie kół i opiekunowie.  By państwo poznali też nawzajem swoje potencjały – czym się koła zajmują, jakie mają osiągnięcia, w jakich konkursach biorą udział i jaką dysponują infrastrukturą. Chciałabym, żeby państwo inspirowali się wzajemnie swoimi projektami i poszukiwali pomysłów na interdyscyplinarne projekty. Takie są trendy w nauce, w innowacyjnych rozwiązaniach, w tej chwili wszyscy stawiają na interdyscyplinarność.  

I takie są studenckie koła naukowe Auto-Moto-Club czy Koło Naukowe Robotyków działające na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

– Sumo Masters to wyjątkowa sekcja, bo wymaga współpracy trzech specjalności – mechaników, elektroników i programistów – wyjaśnia Marcin Aleksiejuk, student III roku informatyki z Koła Naukowego Robotyków na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, który jest programistą w sekcji Sumo Masters.  – To jest taka symbioza, bo żaden z elementów robota sumo nie może funkcjonować bez pozostałych. Pracujemy na mikrokontrolerach STM32. To bardzo popularna platforma i jest też bardzo ważna z perspektywy zawodowej, bo wszystkie większe firmy w Białymstoku pracują na tych procesorach.  

Najambitniejsze studenckie koła naukowe w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej miały okazję do poszukiwania nowych studentów.

Zostałem wyłapany, bo interesowałem się programowaniem – przyznaje Szymon Migowski, student drugiego semestru mechatroniki z Koła Naukowego Robotyków na Wydziale Mechanicznym. Wzajemnie się doskonalimy, uczymy i dzięki temu możemy idąc do jakiejś firmy, gdzie pójdziemy pracować – więcej wnieść.

– To okazja dla naszych studentów, którzy jeszcze nie są w kołach naukowych i mogą rozejrzeć się za takimi, które budzą ich największe zainteresowanie – podpowiada prof. Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej. – Chcę też podkreślić, że studenci nie muszą się ograniczać do kół naukowych w ramach macierzystego wydziału – można sobie wybrać dowolne koło spośród funkcjonujących w uczelni. Staramy się wspierać finansowo studenckie koła naukowe, a pomaga w tym kapituła, która przyznaje fundusze i analizuje zasadność tych wydatków – jej działalność jest bardzo profesjonalna.  

Podczas II Wielkiej Konferencji Kół Naukowych przed uczniami i studentami oraz obserwatorami wydarzenia w internecie prezentowali się studenci z 12 kół naukowych. Atrakcją był mini wykład: Sztuczna inteligencja w grafice i dydaktyce mgr. inż. Macieja Popławskiego z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej czy prezentacje firm współpracujących z uczelnią.

– Celem konferencji jest tworzenie możliwości prezentacji naukowych, organizacyjnych czy artystycznych kół działających w Politechnice Białostockiej – informuje dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej. – Konferencja skierowana jest zarówno do młodzieży szkół ponadpodstawowych, która może zobaczyć jakie ma możliwości rozwoju poza nauką w Politechnice Białostockiej, a koła naukowe mogą zaprezentować swoje osiągnięcia, pochwalić się tym, co udało się osiągnąć w ciągu ostatniego roku, nawiązać kontakty z innymi kołami naukowymi, żeby można było tworzyć jeszcze bardziej innowacyjne i kreatywne projekty. Konferencja pozwala nawiązać współpracę pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi a uczelnią przy okazji promując kierunki studiów, na które będziemy niedługo rekrutować. Dzięki obecności przedsiębiorców koła naukowe będą mogły dowiedzieć się, jakie są możliwości finansowania ich przedsięwzięć i nawiązać kontakty międzywydziałowe planując nowe projekty na przyszłość.

Studenci z kół naukowych działających w Politechnice Białostockiej doskonale zdają sobie sprawę z wagi networkingu.

– W kole podążamy za trendami w marketingu, w social mediach – mówi Gabriela Piotrowska, studentka III roku marketingu ze studenckiego koła naukowego Marketing 5.0 na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. – Współpracujemy z takimi markami jak Dr Tusz, czy Sempai, która jest jedną z większych agencji marketingowych na Podlasiu.  Kto interesuje się jakkolwiek marketingiem – znajdzie coś do siebie. Są szkolenia, zawieramy znajomości, często uczestniczymy w spotkaniach „Sljedzim internety”. Tam jest dużo przedstawicieli różnych firm, z którymi można porozmawiać i zdobyć nowe znajomości.

Artur Chmielewski, student III roku ze Studenckiego Koła Naukowego Elektroniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej prezentował elektroniczną wizytówkę.

– Można do niej wgrać, imię, nazwisko, wykorzystywać podczas prezentacji czy targów – wyjaśnia pomysł na gadżet Chmielewski. – Będzie się ją nosiło z niewielką bateryjką i obsługiwało za pomocą bluetooth.

– Mamy już prototyp, brakuje tylko interfejsu graficznego – dodaje Jakub Kossakowski. Obydwaj studiują na kierunku elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Mnogością artefaktów przyrodniczych uwagę zwraca Koło Naukowe Leśników.

– W naszym kole wszyscy członkowie poszerzają swoją wiedzę dotyczącą ekosystemów leśnych, mają szansę odkryć nowe zainteresowania i budować relacje z przyszłymi pracodawcami albo też zawiązywać przyjaźnie – mówi Wioleta Hryszko z Koła Naukowego Leśników na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Otwarte laptopy i skupione twarze podpowiadają, że mamy do czynienia z młodymi informatykami.

– Na razie stawiamy na edukację społeczeństwa – mówi Ignacy Cymes, student I roku studiów na Wydziale Informatyki, prezydent studenckiego koła naukowego Go Security. – W obecności wicepremiera i ministra cyfryzacji na konferencji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim mówiliśmy o cyberbullyingu, czyli nękaniu w sieci. W planach mamy odwiedzanie szkół podstawowych czy seniorów, żeby rozprzestrzeniać informacje na temat cyberbezpieczeństwa.

I namawia do dołączania do koła.

– Jesteśmy bardzo otwarci, nie każdy musi studiować informatykę – zapewnia prezydent Cymes. – Jeśli ktoś po prostu chce się czegoś ciekawego dowiedzieć, zobaczyć jak wygląda studenckie koło naukowe – nie ma żadnego problemu – zapraszamy każdego.

Na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej powstaje makieta stolicy województwa podlaskiego w skali 1:1000, którą będą mogły dotknąć osoby niewidome i słabowidzące.

– Chcemy, żeby każdy mógł jakby dotknąć naszego miasta, zobaczyć ścieżki ulic, dzięki technice druku 3D zapełnimy makietę budynkami – mówi Mateusz Mostowiec, student V roku kierunku architektura z Koła Naukowego Cave działającego na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. –  Alfabetem Braille’a opiszemy nazwy ulic, czy ważniejsze budynki.

Makieta będzie rozcięta wzdłuż ulic Skłodowskiej i Lipowej, tak by mogły ją zobaczyć i dotknąć z dogodnej odległości osoby poruszające się na wózkach.

– Nie mam zamiaru oszczędzać na działalności studenckich kół naukowych, a im większe sukcesy, tym większe powody do dofinansowania – sumuje prof. Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej. –  Dziękuję państwu za zaangażowanie w promowanie naszej uczelni. Cieszę się, że coraz więcej kół naukowych wychodzi do przestrzeni miejskiej, że coraz więcej osób bierze udział w różnych konkursach ogólnopolskich, jak również międzynarodowych. Wspieramy to bardzo i mogą państwo zawsze liczyć na władze uczelni.

II Wielką Konferencję Studenckich Kół Naukowych Politechniki Białostockiej wsparły firmy:

Addit Sp. z o.o., ELEM Sp. z o.o., Glosel sp. z o.o. sp. k., KAN Sp. z o.o., PLUM Sp. z o.o., Polska Grupa Biogazowa S.A., SMP Poland Sp. z o.o., Unibep S.A.

Konferencję objęła Patronatem Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Patronat medialny: Radio Akadera, Polskie Radio Białystok, Platon TV Białystok, Geekstok.pl