// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
W dniach 20-21 października Politechnika Białostocka była gospodarzem Zgromadzenia Ogólnego i posiedzenia Rady Administracyjnej European Network of Accreditation of Engineering Education (ENAEE). ENAEE jest organizacją zrzeszającą krajowe agencje lub inne instytucje akredytujące programy studiów inżynierskich w całej Europie.

– Gościliśmy najważniejszych przedstawicieli organizacji, która nadaje certyfikaty europejskie EUR-ACE® Label kierunkom inżynierskim – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Bardzo się cieszę, że członkowie Rady Administracyjnej i Zgromadzenia Ogólnego przyjęli zaproszenie Politechniki Białostockiej. Jako wiceprezydent Rady Administracyjnej jestem w tej części ENAEE, która decyduje o nadaniu certyfikatów europejskie EUR-ACE® Label w całej Europie.

Jednym z najważniejszych wydarzeń były wybory nowego przewodniczącego ENAEE. Został nim prof. José Carlos Quadrado z Politechniki w Porto oraz z Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions.

– Planujemy przygotować strategiczny plan ENAEE, który przyczyni się do globalnego wzrostu – zapowiada prof. José Carlos Quadrado. – Jesteśmy w tej chwili największą i najbardziej zaangażowaną siecią akredytacji programów inżynierskich. Chcielibyśmy, aby była ona istotna i stanowiła punkt odniesienia na całym świecie. Jestem bardzo dumny z tego, że jestem tutaj, w Białymstoku i jestem bardzo dumny z tego, że moja prezydentura rozpoczyna się tutaj. Jestem bardzo szczęśliwy, że Polska oraz Białystok zostawią tak ogromny ślad również w mojej karierze.

Nowy przewodniczący odniósł się też bezpośrednio do funkcjonowania Politechniki Białostockiej w strukturach ENAEE.

– Rektor Politechniki Białostockiej jest jednym z członków Rady Administracyjnej ENAEE  i właśnie w ramach działań Rady udało nam się stworzyć wiele możliwości rozwijania wspólnych projektów, aplikowania do projektów europejskich w których może brać udział Politechnika Białostocka – mówi. – Jesteście instytucją referencyjną (taką, do której inne uczelnie mogą się odnosić, dającą przykład) w regionie i w kraju. Dzięki temu możecie się rozwijać i budować swój potencjał do coraz większej współpracy.

Podczas wyborów nowego przewodniczącego w Akademii Supraskiej potencjał Politechniki Białostockiej wysoko ocenił Damien Owens z  Engineers Ireland, dotychczasowy przewodniczący ENAEE:  Macie wiele programów, które spełniają standardy określone przez ENAEE, a to oznacza, że studia w Politechnice Białostockiej, ich jakość i standardy są powszechnie uznawane. Nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Polscy absolwenci są znani z wiedzy specjalistycznej, ale także z dużego zaangażowania w pracę. Pod względem wielkości to raczej mniejsza uczelnia, ale myślę, że można to przekuć w atut. Możecie specjalizować się w bardzo wąskich obszarach, w których czujecie się silni. To umożliwia szybszą współpracę i wprowadzanie innowacji znacznie szybciej niż w dużym uniwersytecie technicznym. Myślę też, że ważnym aspektem są wasze powiązania z lokalnym przemysłem. Warto o tym mówić i to wykorzystywać.

Podobnego zdania jest prof. Bohdan Macukow z Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych kadencji 2021 – 2025. Docenia on zaangażowanie Uczelni w jakość kształcenia.

– Politechnika Białostocka jest jednym z liderów, jeśli chodzi o ilość przyznanych certyfikatów KAUT – mówi prof. Bohdan Macukow. – Politechnika Białostocka praktycznie zaczęła się akredytować kilka lat temu i w ciągu tych kilku lat ma10 akredytacji. To jest naprawdę dużo, to jest na poziomie właśnie Politechniki Warszawskiej czy Śląskiej. Gratuluję.

Zgromadzenie ogólne dokonało też wyboru jednego z członków Rady Administracyjnej ENAEE. Został nim po raz drugi prof. Vincenzo Tucci z Uniwersytetu w Salerno.

– Pracujemy w dobrej atmosferze, wymieniamy się poglądami i cieszę się, że mogę pracować z tak kompetentnymi kolegami i wnieść moje niewielkie doświadczenie do zespołu – mówi skromnie prof. Tucci. Naukowiec z Włoch podkreślał dobrą organizację i gościnność Politechniki Białostockiej. 

Goście Politechniki Białostockiej zobaczyli Centrum Nowoczesnego Kształcenia, odwiedzili halę i laboratoria Innowacyjnego centrum dydaktyczno – badawczego alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska „Inno-Eko-Tech” czy nasze Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego.

Politechnika Białostocka to bardzo dobra uczelnia – mówi Ann Van Eycken, sekretarz generalna ENAEE. – Odwiedziliśmy bardzo ciekawe specjalistyczne laboratoria.

Obcokrajowców zachwyciła unikalna kolekcja Muzeum Ikon w Supraślu czy koncepcja i sama bryła Muzeum Pamięci Sybiru zbudowanego wg projektu mgr. arch. Jana Kabaca z Katedry Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

– To, co w muzeum było naprawdę imponujące, to połączenie torów kolejowych z budynkiem – entuzjazmuje się Ann Van Eycken. – Muzeum jest imponujące, ponieważ można było poczuć prawdziwą historię. Już od wejścia widać wagon kolejowy. Potem jest pewnego rodzaju pokój ciszy, refleksji. Gdy wchodzisz do tego białego pomieszczenia, czujesz zimno.  Działają zmysły. Architektowi, który potrafił zrealizować ten projekt należą się wielkie gratulacje. Mam nadzieję, że wiele osób odwiedzi Muzeum pamięci Sybiru, bo nie jest jeszcze zbyt znane. Na pewno będę o nim opowiadała, by inni mogli odwiedzić to miejsce.

Sekretarz generalna ENAEE przyznaje, że świadomość o wywózkach na Sybir wśród społeczeństwa w jej kraju nie jest powszechna.

Pierwszy raz usłyszałam nazwę “Sybir”, znałam nazwę “Syberia”, ale nie “Sybir” – wyznaje Ann Van Eycken. –  Byłam naprawdę zszokowana tym, co zobaczyłam. To jest historia, ale bardzo niedawna historia. Nie uczyliśmy się takiej historii w szkole, więc poszerzyło to mój pogląd na to, co się tutaj działo z Polakami. Wszyscy byliśmy pod dużym wrażeniem i musimy chyba trochę oswoić się z tym, co widzieliśmy. To naprawdę zrewidowało nasze przekonania. 

Zgromadzenie Ogólne European Network of Accreditation of Engineering Education miało miejsce w nowoczesnej auli Akademii Supraskiej w Supraślu.

– To jest bardzo, bardzo zielony teren, przepiękny i bardzo chciałabym zobaczyć więcej – przyznaje Van Eycken.

ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) jest organizacją zrzeszającą krajowe agencje lub inne instytucje akredytujące. Celem sieci jest budowanie zaufania do systemów akredytacji programów studiów inżynierskich, opracowanie standardów wymagań kompetencyjnych absolwentów inżynierów, a także opracowywanie stosownych umów o akredytację studiów inżynierskich i uznawanie kwalifikacji inżynierskich. Obecnie ENAEE grupuje narodowe organizacje akredytujące, zajmujące się jakością kształcenia inżynierów na uczelniach wyższych: Irlandii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Kazachstanu, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Jednym z głównych działań sieci ENAEE jest program akredytacji EUR-ACE – European Accredited Engineer. Program ten jest ściśle powiązany z procesem bolońskim i opiera się na wytycznych zawartych w dokumencie „Framework Standards and Guidelines” (EAFSG). Efektem uzyskania akredytacji ENAEE jest certyfikat EUR-ACE® Label, który potwierdza wysoki poziom jakości programu kształcenia inżynierów oraz ich zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Ostatnia aktualizacja EAFSG miała miejsce w 2021 r. Prof. Marta Kosior-Kazberuk wchodziła w skład Grupy Roboczej, która pracowała nad aktualizacją.

W Polsce uprawnienia do nadawania certyfikatu EUR-ACE® Label, nadane przez ENAEE, ma Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych, która wraz z krajową akredytacją kierunków studiów przyznaje również certyfikat jakości EUR-ACE® Label.

Taką akredytację KAUT ma obecnie dziesięć kierunków studiów realizowanych w Politechnice Białostockiej:

 • automatyka i robotyka (I i II stopień)
 • ekoenergetyka (I stopień)
 • elektrotechnika (I i II stopień)
 • elektronika i telekomunikacja (I i II stopień)
 • informatyka (I i II stopień)
 • informatyka i ekonometria (I stopień)
 • inżynieria biomedyczna (I i II stopień)
 • logistyka (I stopień)
 • mechanika i budowa maszyn (I i II stopień)
 • zarządzanie i inżynierii produkcji (I i II stopień)

Standardy ramowe EUR-ACE® (EAFS) określają cele programów inżynierskich, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakich wymaga się od absolwentów z tytułem inżyniera i magistra inżyniera. Uzyskanie certyfikatu EUR-ACE® Label jest dla uczelni dodatkową weryfikacją i potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia studentów oraz tego, że program kształcenia spełnia standardy ustanowione przez europejskie organizacje zawodowe. Dla studenta to pewność, że wybrany kierunek studiów spełnia międzynarodowe standardy oraz daje możliwość uzyskania tytułu Inżyniera Europejskiego (Eur Ing). Natomiast pracodawca zatrudniający absolwenta certyfikowanego kierunku uzyskuje zapewnienie, że kompetencje kandydata w zakresie wiedzy i umiejętności praktycznych nie odbiegają od międzynarodowych norm i zasad edukacji inżynierskiej.

Rada Administracyjna (Administrative Council) składa się z dziesięciu osób, wybieranych zazwyczaj przez Zgromadzenie Ogólne na okres trzech lat.

Do jej głównych zadań należy:

 • rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie zaleceń poszczególnych komitetów;
 • zarządzanie działalnością ENAEE;
 • przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu propozycji dotyczących polityki, członkostwa i kwestii finansowych.

ENAEE jest kierowana przez przewodniczącego, dwojga wiceprzewodniczących i skarbnika, którzy są również członkami Rady Administracyjnej. Rada Administracyjna składa się z dziewięciu członków.

 

Dziękujemy Muzeum Ikon w Supraślu Oddziałowi Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Instytucji Kultury Województwa Podlaskiego współprowadzonej przez MKiDN za możliwość robienia zdjęć i filmowania w przestrzeniach ekspozycji Muzeum. 

Dziękujemy Muzeum Pamięci Sybiru za możliwość fotografowania i filmowania w przestrzeniach ekspozycji Muzeum.

(jd)