// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Dolores Domżalska i Adrianna Dylewicz, studentki kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej zaprojektowały kładkę edukacyjną dla Narwiańskiego Parku Narodowego. To efekt współpracy Politechniki Białostockiej z Narwiańskim Parkiem Narodowym.

Politechnika Białostocka 5 października 2021 r. podpisała list intencyjny w sprawie stałej współpracy poprzez zawiązanie partnerstwa między Politechniką Białostocką, a parkami narodowymi: Białowieskim, Biebrzańskim, Narwiańskim oraz Wigierskim. Jednym z wielu efektów współpracy największej w Polsce północno-wschodniej uczelni technicznej z Narwiańskim Parkiem Narodowym były prace semestralne studentów kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

– Politechnika Białostocka jest przede wszystkim uczelnią regionalną, czyli w zakresie rozwiązań architektonicznych, technicznych czy logistycznych odpowiadamy na potrzeby regionu – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Współpraca z Narwiańskim parkiem Narodowym, olbrzymim parkiem położonym na terenie Podlaskiego jest przykładem takiej odpowiedzi. Park zwrócił się do nas z bardzo konkretnym tematem opracowania koncepcji zagospodarowania infrastruktury turystycznej. To było duże wyzwanie dla naszych studentów, ale przygotowali wspaniałe projekty, które przerosły oczekiwania dyrekcji parku. Cieszę się, że nasi studenci także rozumieją rolę Politechniki Białostockiej jako uczelni, która przede wszystkim służy regionowi.

Głównym założeniem konkursu było poszukiwanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych mających na celu rozszerzenie i uatrakcyjnienie infrastruktury turystycznej Narwiańskiego Parku Narodowego.

– Mamy 10 hektarów zabytkowego parku przydworskiego, w które chcieliśmy wkomponować infrastrukturę edukacyjną i przyrodniczą – mówi mgr inż. Grzegorz Piekarski, Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego. – Będziemy starać się zrealizować najlepsze pomysły studentów – na przykład stogi siana pełniące funkcję obserwatorium czy wiklinowe kosze nawiązujące do dawnych narzędzi służących do połowu ryb. Planujemy rozbudowę kładki pomiędzy dworkiem a Młynarzówką więc koncepcje studentów mogą być wplecione w naszą koncepcję i spróbujemy zdobyć dofinansowanie na budowę tej kładki.

I miejsce w konkursie zajęły Dolores Domżalska, Adrianna Dylewicz.

Do konkursu przystąpili studenci studiów 1 stopnia kierunku architektura na zajęciach z przedmiotu „Projektowanie architektoniczne 7 – adaptacja obiektów o wartościach kulturowych”.  Ten przedmiot w programie studiów I stopnia pojawił się po raz pierwszy w roku akademickim 2022/2023. Prace wykonane w trakcie semestru wzięły  udział w konkursie na najlepszy projekt semestralny o tematyce związanej z potrzebami Narwiańskiego Parku Narodowego w zakresie infrastruktury turystycznej zorganizowanym przez NPN.

Zajęcia prowadzili dr inż. arch. Aleksander Owerczuk (koordynator przedmiotu), dr inż. arch. Agata Szmitkowska i mgr inż. arch. Tomasz Rogala. Pierwszym etapem pracy było wizyta studialna studentów w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie – miejsca lokalizacji projektu semestralnego. Studenci zapoznali z historią parku, jego aktualnymi zadaniami i potrzebami oraz poznali specyfikę lokalizacji.

– Głównym założeniem konkursu było poszukiwanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych mających na celu rozszerzenie i uatrakcyjnienie infrastruktury turystycznej Narwiańskiego Parku Narodowego – wyjaśnia dr inż. arch. Aleksander Owerczuk. – Ważnym elementem pracy było twórcze podejście do tematu, a więc w założeniu pozostawienie dużej swobody studentom w zakresie programu funkcjonalnego oraz proponowanych rozwiązań projektowych. Tym niemniej należało uwzględnić trudne uwarunkowania lokalizacyjne. Pierwszym było zabytkowe założenie dworsko parkowe w Kurowie, a drugim niezwykłe walory przyrodnicze rzeki Narew. Wszystkie te aspekty stawiały duże wymagania zarówno wobec studentów, jak i zespołu dydaktycznego. Studenci wykazali się już umiejętnościami projektowymi, i co jest także ważne, dużym zaangażowaniem.

W efekcie powstało 35 projektów. Wzięły one udział w konkursie zorganizowanym dla studentów uczestniczących w w/w zajęciach przez Narwiański Park Narodowy pt. “Konkurs na najlepszy projekt semestralny o tematyce związanej z potrzebami Narwiańskiego Parku Narodowego w zakresie infrastruktury turystycznej”. Najlepszym okazał się projekt studentek Dolores Domżalskiej i Adrianny Dylewicz.

– W naszym projekcie głównie skupiłyśmy się na zaprojektowaniu kładki edukacyjnej na Narwi – mówi Adrianna Dylewicz. – Żeby przybliżyć ludzi do natury.

– Nasz projekt był monochromatyczny, bo chciałyśmy się wyróżnić – dodaje Dolores Domżalska. – Stwierdziłyśmy, że odcienie szarości nadadzą projektowi wrażenia takiego uspokojenia.

Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 20.06.2023 r. Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB, dziekan Wydziału Architektury PB (przewodniczący komisji), mgr inż. Grzegorz Piekarski, Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego (zastępca przewodniczącego komisji), dr hab. inż. arch. Jarosław Szewczyk, prof. PB (przedstawiciel WA PB) oraz mgr inż. Marzenna Bielonko (przedstawiciel NPN).

Podstawowe kryteria oceny, które brane były pod uwagę, to:

1) przydatność proponowanych rozwiązań dla kierunków rozwoju infrastruktury turystycznej w NPN,

2) jakość kompozycji urbanistycznej,

3) jakość rozwiązań architektonicznych,

4) zachowanie właściwych relacji między proponowanymi rozwiązaniami a historyczną formą założenia dworsko parkowego oraz aktualnym zagospodarowaniem obszaru objętego opracowaniem projektowym,

5) twórcze podejście do tematu.

Komisja podkreśliła wysoki poziom prac studenckich. W pierwszym etapie wyłoniono 10 prac zakwalifikowanych do ścisłego finału. Spośród nich wybrane zostały najlepsze prace.

Przyznano:

– 1 miejsce dla zespołu w składzie: Dolores Domżalska, Adrianna Dylewicz

– 2 miejsce dla zespołu w składzie: Julia Roszko, Julia Rzeplińska

– 3 miejsce dla zespołu w składzie: Naomi Filipowicz, Jowita Grabowska

– 3 miejsce dla zespołu w składzie: Paula Szpakowska, Natalia Węcko

– wyróżnienie dla zespołu w składzie: Ewelina Dżega, Jakub Galicki

– wyróżnienie dla zespołu w składzie: Karolina Środa, Magdalena Szubzda

Ponadto w ścisłym finale znalazły się prace wykonane przez:

– zespół w składzie: Julia Michałowska, Aleksandra Wawreniuk

– zespół w składzie: Filip Gałecki, Tomasz Masłowski

– zespół w składzie: Anita Cieślak, Aleksandra Wiercioch

– zespół w składzie: Urszula Łukaszuk, Małgorzata Rzepniewska

Dodatkowo przyznano wyróżnienie zespołowi w składzie Karolina Kuźma, Natalia Kasacka za projekt wnętrz Dworku w Kurowie.

(jd)