// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

W Politechnice Białostockiej 10 listopada rozpoczęło się kilkudniowe spotkanie dotyczące budowy międzynarodowej platformy służącej poprawie zdrowia młodzieży, szczególnie gorzej sytuowanej,  na całym świecie. Pracami uczelnianego zespołu opracowującego projekt kieruje dr hab. inż. Arkadiusz Mystkowski, prof. PB z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Cyfrowa Platforma Zdrowia Młodzieży – Digital Youth Life Health Platform (DYL-HP ) to nazwa międzynarodowego projektu Politechniki Białostockiej realizowanego w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Pracami uczelnianego zespołu opracowującego projekt kieruje dr hab. inż. Arkadiusz Mystkowski, prof. PB z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

– Aplikacja będzie służyła nie tylko osobom, które szukają pomocy medycznej, ale przede wszystkim młodym osobom, które w XXI wieku mają wiele problemów zdrowotnych, na przykład problemy z kręgosłupem – wyjaśnia prof. Mystkowski. – Ta platforma oprócz serwisu medycznego będzie gromadziła różnego rodzaju trenerów – pilatesu, jogi i innych. Po to, żeby młodzi ludzie, szczególnie gorzej sytuowani, mogli bez konieczności pójścia do danego specjalisty czy lekarza przeprowadzić audio bądź wideo spotkanie z danym specjalistą, zrobić testy które potrafią ocenić stan zdrowia danej osoby. Algorytmy sztucznej inteligencji zainstalowane na platformie będą pomagały wydać pewne rekomendacje.

Uczestnikami platformy mają być lekarze czy trenerzy – wolontariusze. I choć nie będą pobierali wynagrodzenia, będzie wprowadzony mechanizm oceny ich zaangażowania.

– Po konsultacjach przez internet  będziemy prowadzić ocenę specjalistów – informuje prof. Mystkowski. – Mamy zaimplementowane sieci neuronowe, które będą przyznawać oceny lekarzy oraz specjalistów. Platforma ma być darmowa i rozwijana w wielu językach świata, nie tylko w Europie, ale i poza Europą, szczególnie dla ludzi, którzy mają gorszą sytuację finansową i nie mogą opłacić usług medycznych.

Dołączenie naukowcom do tak ambitnego projektu zaproponował prof. Servet Soyguder z Uniwersytetu w Ankarze.

– Wybraliśmy Politechnikę Białostocką jako partnera projektu, bo dysponuje wysokim poziomem wiedzy z zakresu robotyki i informatyki – wyjaśnia prof.  Servet Soyguder z Uniwersytetu w Ankarze. – Od 15 lat znam dorobek naukowy profesora Arkadiusza Mystkowskiego, z którym już wspólne pracowaliśmy, a to jest kolejny projekt.

W zespole w Politechnice Białostockiej pracują nauczyciele akademiccy z Wydziału Elektrycznego czy informatycy z Centrum Komputerowego Sieci Rozległych Politechniki Białostockiej.

– Naszymi zadaniami są  techniczne przygotowanie funkcjonowania aplikacji, programowanie funkcjonalności aplikacji mobilnej i oprogramowanie aplikacji internetowej – wyjaśnia prof. Mystkowski. – Przygotowujemy też uniwersalny przewodnik multimedialny, niewrażliwy na język, bardzo wizualny, w formie krótkich klipów wideo.

Do udziału w projekcie zostali zaproszenie studenci  Politechniki Białostockiej. Po przejściu rekrutacji do naukowców dołączyło 20 studentów, którzy pomagają w testowaniu funkcjonalności aplikacji internetowej i mobilnej, znajdowaniu różnego rodzaju błędów, a także proponują własne uwagi.

– Kiedy zobaczyłam ogłoszenie, pomyślałam że to świetna inicjatywa, bo w przyszłości może pomóc wielu młodym osobom w zdrowiu psychicznym jak i fizycznym – mówi inż. Katarzyna Hrycz, z drugiego semestru studiów II stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – Dużo osób nie ma możliwości skontaktowania się czy to z lekarzem, czy z trenerem, czy po prostu ze specjalistą w danej dziedzinie. Myślę, że ta aplikacja będzie naprawdę przydatna dla wielu osób z całego świata.

Studentka z zapałem przystąpiła do testowania.

– Musieliśmy wyłapać takie drobne rzeczy, które w przyszłości mogą być może bardziej intuicyjne, bardziej czytelne, bo nie oszukujmy się – mamy dość dużą wiedzę,  jakie aplikacje powstają i czego w nich brakuje – mówi inż. Hrycz. – Aplikacja ma duży potencjał. Poprawimy na pewno dostępność dla innych i może stworzymy aplikację, która będzie jeszcze bardziej intuicyjna dla użytkownika

Celem projektu „Cyfrowa Platforma Zdrowia Młodzieży” DYL-HP jest opracowanie wirtualnego środowiska, które połączy lekarzy – wolontariuszy oraz użytkowników – pacjentów. Platforma umożliwi przeprowadzenie video-audio bezpłatnych konsultacji lekarskich na żywo, a także zdalne spotkania z trenerami jogi, pilates i fitness, konsultacje z trenerami personalnymi i dietetykami, spersonalizowane programy treningowe, ćwiczenia sportowe online, poradniki sportowe i medyczne. Docelowe grupy użytkowników platformy to: studenci, doktoranci, młodzież szkolna, lekarze specjaliści, trenerzy, dietetycy, nauczyciele wychowania fizycznego, itp.

Platformę będzie wyróżniać zaawansowany interfejs człowiek-maszyna, w którym algorytmy sztucznej inteligencji oparte na sieciach neuronowych i głębokim uczeniu maszynowym, będą w stanie rozpoznawać, identyfikować i personalizować wybrane cechy użytkowników – pacjentów i tym samym wspierać pracę lekarzy i trenerów.

Druga cześć aplikacji będzie realizować zadania teleoperacyjne z wykorzystaniem urządzeń haptycznych i manipulatorów sterowanych zdalnie do prowadzenia operacji oraz zabiegów.

Docelowo platforma ma działać zarówno jako aplikacja mobilna (systemy operacyjne Android i iOS) oraz jako aplikacja webowa na popularnych przeglądarkach (Opera, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox).

W realizację projektu zaangażowane są dwie uczelnie: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Turcja) jako lider projektu i Politechnika Białostocka, jako partner. Wspierają je organizacje społeczne: RESHA z siedzibą w belgijskim Berchem oraz tureckie: DGH-ARGE Yazilim Danişmanlik Enerji Eğitim İnş. San. Tic. Ltd. Şti. w Malatya oraz Digital Robotic Life w Van. Budżet całego projektu wynosi 354 610 euro, z czego kwota 45 035 euro zostanie przekazana Politechnice Białostockiej na zbudowanie aplikacji webowej i mobilnej. Projekt zakończy się w 2024 roku, a jego efekt ma być dostępny bezpłatnie dla użytkowników na całym świecie.

(jd)(mr)