// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Powstała mobilna aplikacja do gromadzenia danych naukowych z terenu Puszczy Białowieskiej. BioLoc jest przykładem wdrażania nauki obywatelskiej (tzw. citizen science) – każdy zalogowany do aplikacji miłośnik przyrody może zgłaszać swoje obserwacje dotyczące roślin i zwierząt.

Aplikacja BioLoc ma pomóc naukowcom w zgromadzeniu danych przyrodniczych, głównie z terenu Puszczy Białowieskiej. Włączenie obywateli zwiększa możliwości i zasięg obserwacji, co jest istotne dla lepszego poznania i ochrony najcenniejszych obszarów północno-wschodniej Polski.

W aplikacji BioLoc można zgłaszać trzy typy obserwacji przyrodniczych:

  • Znalazłeś martwe zwierzę? – to moduł, który służy do zgłaszania martwych zwierząt, znalezionych w lesie lub na drodze; zebrane w ten sposób dane pomogą np. szacować śmiertelność poszczególnych gatunków i wytypować niebezpieczne dla nich miejsca;
  • Gatunki inwazyjne – tu zgłaszamy zwierzęta, które są obce w Puszczy Białowieskiej i innych polskich ekosystemach; dzięki temu naukowcy będą mieli dane np. na temat zasięgu występowania zwierząt, roślin czy grzybów groźnych dla gatunków autochtonicznych;
  • Inne obserwacje – czyli miejsce do zgłoszenia informacji o charakterze ogólnym, czyli wszystkiego, co użytkownik spacerujący po łące lub lesie uważa za ciekawe i wartościowe.

Aplikacja zawiera mapę wszystkich zgłoszonych obserwacji. Umożliwia także porównanie np. znalezionej czaszki ssaka z obrazami 3D z repozytorium Open Forest Data oraz wskazówki do identyfikacji gatunku.

Każda zgłoszona obserwacja przyrodnicza może mieć wartość naukową, dlatego zachęcamy do pobrania aplikacji i przesyłania obserwacji – zarówno dotyczących gatunków rzadkich, jak i pospolitych czy udomowionych.

Aplikacja BioLoc oraz repozytorium Open Forest Data powstały w ramach projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży oraz Politechnikę Białostocką.