// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Przed nami już ósma edycja największego wydarzenia poświęconego tworzeniu gier na Podlasiu! BialJam, czyli Białostocki Konkurs Tworzenia Gier Komputerowych, odbędzie się w dniach 30 maja – 1 czerwca 2024 roku na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.
 

BialJam to już kultowe wydarzenie skupiające młodych mistrzów projektów gamedevowych. W ciągu 48-godzinnego maratonu tworzą oni gry na zadany temat. BialJam to także okazja do integracji środowiska młodych informatyków z całej Polski, wymiany doświadczeń i pomysłów na wspólne przedsięwzięcia z branży gamedev.

BialJam to jednak przede wszystkim konkurs o zasięgu ogólnopolskim! W poprzednich edycjach wzięli w nim udział studenci z: Wrocławia, Poznania, Białegostoku, Warszawy. Czy powtórzymy sukces z ubiegłego roku? Na pewno! Na stronie https://bialjam.wi.pb.edu.pl/rejestracja/ już wkrótce ruszy rejestracja drużyn.

Jakie są zasady udziału w konkursie BialJam?

W konkursie mogą brać udział drużyny max 5 osobowe (w pojedynkę też można). Uczestnicy muszą mieć skończony 16 r.ż. Swoją drużynę można też stworzyć podczas wydarzenia.

Konkurs trwa nieprzerwanie 48h co znaczy, że uczestnicy przebywają na terenie konkursu również w nocy (mają zapewnioną sale do spania).

Celem rywalizacji jest stworzenie, w ciągu 48 nieprzerwanych godzin liczonych od oficjalnego rozpoczęcia konkursu, działającej gry komputerowej. Praca musi być interaktywna, co rozumiane jest poprzez posiadanie określonego sposobu sterowania umożliwiającego wpływ na przebieg gry. Temat pracy uczestnicy otrzymują wraz z rozpoczęciem konkursu.

Jury wybierze 3 prace, które odpowiednio zajmą: 1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce.

W ramach Konkursu przewiduje się głosowanie na najlepszą grę Konkursu przyznaną przez Uczestników Konkursu. Uczestnicy konkursu, (a w przypadku Drużyn, cała Drużyna) posiadają prawo oddania jednego głosu na najlepszą w ich ocenie Grę, z zastrzeżeniem że nie można zagłosować na własną Grę.

Nagrody zostaną ogłoszone na stronie BialJamu.

———————————————————

  • Gdzie przenocują mocarze gamedevu?
  • W jakich językach mogą tworzyć swoje gry?
  • Kto i jak oceni projekty konkursowe?

O tym wszystkim przed mikrofonem Radia Akadera opowiedział Krzysztof Szwabowski z SKN VectoR Development, główny koordynator tegorocznego BialJam-u

Posłuchajcie koniecznie!

——————————————————

 

Ważne informacje

VIII edycję BialJam wspiera Miasto Białystok.