// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Zarządzenie Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 w roku akademickim 2021/2022.

Instrukcja wynikająca z zarządzenia nr 116/2021

Dla Studentów i Doktorantów Politechniki Białostockiej

  1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa.
  2. Należy chodzić na zajęcia do grup, do których jest się przypisanym.
  3. Przemieszczając się po korytarzach i w toaletach, należy zasłaniać maseczką usta i nos.
  4. Zaleca się dezynfekcję dłoni przy wejściu do budynku i sali dydaktycznej.
  5. Podczas zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu z inną osobą należy zakładać maseczkę, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekować dłonie oraz dostosowywać się do procedur danego przedmiotu.
  6. Studenci korzystają z własnych przyborów podczas zajęć.
  7. Na zajęcia można przynieść butelkę z napojem.
  8. Podczas przerwy w zajęciach należy nosić maseczkę i zachować dystans społeczny.
  9. Należy stosować się do wywieszonych instrukcji oraz poleceń pracowników.
  10. Osoby odbywające kwarantannę, zobowiązane są do powiadomienia o tym fakcie mailowo: powiadomienia@pb.edu.pl.