// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Politechnika Białostocka ma sześciu nowych Honorowych Ambasadorów Politechniki Białostockiej. To absolwenci, którzy wyróżniają się swoim zaangażowaniem, dokonaniami i postawą dbając o dobre imię Uczelni i są ambasadorami marki Politechniki Białostockiej. Pamiątkowe statuetki otrzymali podczas gali w trakcie Balu Inżyniera Politechniki Białostockiej.

Tytuł Honorowego Ambasadora Politechnika Białostocka przyznaje od 2018 roku.

– Ambasadorowie to nasi wspaniali absolwenci, którzy odnieśli sukcesy krajowe i międzynarodowe, którzy rozsławiają Politechnikę Białostockiej w kraju i za granicą – przypomina dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – To inżynierowie, którzy kreują nową, współczesną rzeczywistość, a swoje losy połączyli z Politechniką Białostocką i przyczyniają się do jej rozwoju, jednocześnie rozwijając swoje przedsiębiorstwa  swoje kariery zawodowe.

W 2024 roku tytuły Honorowego Absolwenta Politechniki Białostockiej otrzymali:

  • mgr inż. arch. Waldemar Ludwik Jasiewicz – absolwent Instytutu Architektury Politechniki Białostockiej
  • dr inż. Józef Wiszniewski – absolwent Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej
  • mgr inż. Jacek Kłos – absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej
  • mgr inż. Marcin Łuszczewski – absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej
  • mgr Adam Robert Zawistowski – absolwent Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
  • mgr inż. Artur Zawadzki – absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

 

  •  

Studia w Politechnice Białostockiej zdecydowały o mojej karierze – podkreśla mgr inż.  Artur Zawadzki, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, prezes PROMOTECH, Sp. z o.o.. – Pierwszą pracę zdobyłem dzięki Biuru Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej dwa tygodnie po zakończeniu studiów. Gdyby nie Politechnika, nie byłbym dziś w stanie tak dobrze zrozumieć wszystkich procesów w firmie. Nauczyła mnie kreatywności i chęci działania.

– Nie planowałem iść na studia, ale w piątej klasie technikum zdecydowałem, że muszę studiować, by posiąść wiedzę, która zwyczajnie mnie ominie – wspomina mgr inż. Jacek Kłos – absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, dyrektor operacyjny PLUM Sp. z o.o.. – W Politechnice Białostockiej zyskałem o wiele większe perspektywy techniczne i rozwój intelektualny – to wszystko, czego oczekiwałem.

– Studia w Politechnice Białostockiej dały mi kontakt ze znakomitą kadrą – wielkimi nazwiskami polskiej, czy wręcz światowej architektury – wspomina mgr inż. arch. Waldemar Ludwik Jasiewicz – absolwent Instytutu Architektury Politechniki Białostockiej, dziś także biegły sądowy. – Do dziś wszyscy absolwenci wykonują wyuczony zawód – są architektami.

– Studia w Politechnice Białostockiej nauczyły mnie pracy w branży informatycznej – mówi mgr inż. Marcin Łuszczewski – absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, prezes ZETO S.A. – To był dobry wybór.

– Nie bójcie się działać, korzystajcie ze studiów, by jak najwięcej się nauczyć – podpowiada dzisiejszym studentom Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej mgr Adam Robert Zawistowski z branży hotelarskiej.  – To podstawa, by coś w życiu osiągnąć.

Honorowi Ambasadorowie otrzymali statuetki zaprojektowane i wykonane przez artystę rzeźbiarza prof. Jarosława Perszko, Dyrektora Instytutu Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. – Statuetka Honorowego Ambasadora Politechniki Białostockiej została zaprojektowana tak, aby przypominała o najistotniejszych wartościach związanych z ideą, którą symbolizuje – wyjaśnia prof. Jarosław Perszko. –  Architektoniczna forma i materiał – beton – nawiązują do technicznego charakteru Uczelni. Godło Politechniki Białostockiej w centrum obiektu jest stemplem odciśniętym na losach ludzi związanych z Uczelnią, swoistym znakiem jakości.

Gala wręczenia statuetek Honorowego Ambasadora Politechniki Białostockiej rozpoczęła Bal Inżyniera. Wzięli w nim udział świeżo upieczeni inżynierowie – absolwenci studiów I stopnia w Politechnice Białostockiej.

– Bohaterami dzisiejszego wieczoru są też nasi najmłodsi absolwenci, którzy właśnie obronili swoje dyplomy inżynierskie – mówiła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Za Wami kilka niełatwych lat w Politechnice Białostockiej, w dodatku w złożonych czasach pandemii. Wyrazy uznania, bo Wasze dyplomy są tym bardziej cenne. Serdecznie zapraszam do kontynuowania studiów w Politechnice Białostockiej, ale też do poważnego myślenia o rozwijaniu kariery zawodowej. Świat swoi przed wami otworem – podbijajcie go, dalej rozsławiając Politechnikę Białostocką.

Najmłodsi uczestnicy Balu Inżyniera przyszli uczcić swoje dyplomy wraz z koleżankami i kolegami ze studiów.

– Wczoraj miałam obronę – przyznała Monika Sutuła, absolwentka studiów inżynierskich na kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Galę i Bal Inżyniera przygotowało Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej.

– Jako Uczelnia odpowiedzialnie podchodzimy do budowania relacji z Absolwentami już na początku ich nowej drogi, jaką będzie podjęcie pracy lub przejście na drugi stopień studiów – podkreśla Mateusz Adaszczyk, kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej. – Chcemy wspólnie z naszymi absolwentami świętować i gratulować właśnie w taki uroczysty sposób zdobycia tytułu inżyniera i inspirować do pracy.

 

Kim są Honorowi Ambasadorowie Politechniki Białostockiej 2024?

 

Mgr inż. arch. Waldemar Ludwik Jasiewicz – architekt z dorobkiem ponad 50 obiektów zrealizowanych w oparciu o projekty, których był autorem autorem lub współautorem.

Praktykę zawodową rozpoczął w 1982 r. w białostockim „Inwestprojekcie”. Od 1987 r. do 2004 r. działalność zawodową kontynuował w pracowni architektonicznej „WMW Zakład Architektury”, której był współzałożycielem.
Od 2004 r. posiada tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego do projektowania w specjalności architektonicznej w zakresie bez ograniczeń.
Od 2016 r. wpisany na listę Biegłych Sądowych w zakresie architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, awarii budowlanych, praw autorskich w praktyce projektowej.
Od 2019 r. dzieli się swoją wiedzą ze studentami, jako wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.
Od 2001 r. jest ściśle związany z Izbą Architektów RP:
w latach 2002-2006 – Wiceprzewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego;
w latach 2006-2014 (dwie pełne kadencje) – Sekretarz Krajowej Rady;
w latach 2014-2018, swoim doświadczeniem zawodowym dzieli się na powrót w Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym;
Kadencja 2018-2022 – Przewodniczący Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP;
Autor dokumentu standardowego Izby Architektów RP – Umowa Klient – Architekt (w 2005 r. udzielona Izbie Architektów RP licencja wyłączna z terminem do końca 2015 r.);
Współautor „Regulaminu Honorariów Architekta” – Izby Architektów RP;
Członek zespołu doradczego Ministra Budownictwa ds. reformy Prawa budowlanego w latach 2006-2007;
Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Białymstoku – organu doradczego Prezydenta Miasta w latach 2010-2019 r.;
Członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Warszawie, organu doradczego Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2013-2015;
Członek zespołu doradczego Ministra Rozwoju ds Reformy planowania przestrzennego (2020)
 

Dr inż. Józef Wiszniewski – założyciel firmy MPPB J.W. „Ślepsk”, do dziś będący właścicielem zakładu. Firma z założenia miała zajmować się budowami obiektów na terenie miasta, jednak sprzyjający okres rozwoju gospodarczego, a także odważne i skuteczne działania inwestycyjne pozwoliły na jej dynamiczny rozwój. Istotnym etapem rozwoju firmy było dołączenie do jej działalności produkcji jachtowej. Dobra współpraca z odbiorcami oraz rosnące zapotrzebowanie na wyroby laminatowe w Europie spowodowały, że powstawały kolejne hale produkcyjne, a produkcja łodzi stale się zwiększała. Wkrótce do istniejącej siedziby w augustowskiej dzielnicy Ślepsk, przy ulicy Rajgrodzkiej, dołączył drugi zakład, tzw „Z II” przy ulicy Słowackiego. Stały rozwój firmy, dołączanie kolejnych fachowców oraz bogate doświadczenia doprowadziły Ślepsk do obecnej postaci. Okres od 2016 roku jest dla firmy czasem inwestycji i rozbudowy. Od tego roku Ślepsk znacznie powiększył swoje możliwości produkcyjne poprzez wybudowanie nowych obiektów – zakładów produkcyjnych Z III i Z IV.

Mgr inż. Jacek Kłos – dyrektor operacyjny PLUM Sp. z o.o.; początkowo zajmował stanowisko Kierownika Zakładu Elektroniki i Automatyki w Białymstoku, następnie został Dyrektorem ds. Rozwoju i Produkcji, Dyrektorem Rozwoju, Dyrektorem ds. Produkcji i Rozwoju. Od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego Plum Sp. z o.o., koordynując działania firmy oraz szereg innowacyjnych projektów z zakresu Ogrzewnictwa, Wentylacji, Gazownictwa.

Mgr inż. Marcin Łuszczewski – prezes zarządu – Centrum Informatyki ZETO S.A.; Centrum Informatyki „ZETO” S.A. z siedzibą w Białymstoku jest jedną z największych firm informatycznych w województwie podlaskim, która realizuje projekty na terenie całego kraju w kluczowych sektorach gospodarki. Pracuje nad ciekawymi i kompleksowymi wdrożeniami oraz świadczy bardzo szeroki zakres usług zapewniający całościową obsługę potrzeb klientów w zakresie rozwiązań IT. Zajmuje się tworzeniem oprogramowania, wdrożeniami systemów informatycznych, projektowaniem i wykonaniem systemów budynkowych, outsourcingiem rozwiązań IT, a także dostawami oraz serwisem sprzętu komputerowego i fiskalnego.  

Mgr Adam Robert Zawistowski – branża hotelarska, społecznik, sportowiec; Od 2011 pracuje w firmie rodzinnej, prowadząc obiekt hotelarsko-gastronomiczny w Wasilkowie. Od 2017 roku prowadzi firmę zajmującą się handlem oraz usługami ogrodniczymi. W 2020 rozszerzył działalność o usługi developerskie budując swe pierwsze osiedle mieszkaniowe. W 2019 roku został wybrany na sołtysa sołectwa Nowodworce, jednej z najdynamiczniej rozwijających się wsi w województwie podlaskim(wzrost liczby ludności o około 400% w ciągu ostatnich 20 lat), której liczba ludności w 2022 roku przekroczyła 2000 mieszkańców i jest większa niż w niejednej gminie w województwie podlaskim. W związku ze śmiercią córki na sepsę w 2022 roku w 2023 pracuje nad utworzeniem fundacji jej imienia mającej na celu prowadzenie działalności społeczno-charytatywnej. Od 2022 roku wrócił do zmagań w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim, już jako Masters(30+). W 1 Mistrzostwach Polski Mastersów w 2022r zajął 3 miejsce w klasyfikacji generalnej w swojej kategorii wiekowej jednocześnie zdobywając tytuł Mistrza Polski Mastersów na dystansie 777 metrów. W 2 Mistrzostwach Polski Mastersów w 2023r zajął 2 miejsce w klasyfikacji generalnej w swojej kategorii wiekowej jednocześnie utrzymując wywalczony rok wcześniej tytuł Mistrza Polski Mastersów na dystansie 777 metrów. W dniach 21-24 kwietnia 2023 roku reprezentował Polskę podczas Mistrzostw Świata Mastersów w Amsterdamie.

Mgr inż.  Artur Zawadzki – prezes PROMOTECH Sp. z o.o, ma żonę Izabelę i dwoje dzieci: Michała i Magdalenę. Jego hobby to podróże, fotografia, sport i literatura. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej (inżynieria protetyczno-ortopedyczna oraz komputerowe wspomaganie projektowania), ma też za sobą kurs „Management w oparciu o standardy HBP”. Ma 16-letni staż w Promotechu; zanim został dyrektorem operacyjnym w firmie był dyrektorem produkcji. Wcześniej pracował w Biazecie, m.in. jako kierownik produkcji.