Zaznacz stronę

Konkurs budowy mostów papierowych “wyKOMBinuj mOst” to jeden z najważniejszych konkursów dla młodych konstruktorów. Politechnikę Białostocką reprezentowało 10 zespołów ze studenckich kół naukowych Kontruktor i Con-recik. Anna Zajkowska, Patryk Zapadka i Paulina Żukowska jako Nierozrywalni zdobyli III miejsce.

Studenckie Koło Naukowe – SKN Konstruktor wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Con-krecik wzięły udział w konkursie budowy mostów papierowych “wyKOMBinuj mOst” organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO działające w Politechnice Gdańskiej. Jedna z naszych drużyn – “Nierozrywalni” w składzie: Anna Zajkowska, Patryk Zapadka i Paulina Żukowska zajęła 3 miejsce, a przy okazji najlepiej oszacowała nośność swojego mostu.
 
Studenci Julia Skorbiłowicz i Krzysztof Słoma zaprezentowali studenckie koła naukowe na “KOMBOferencji 2023” wygłaszając referat: “Beton konopny przyjazny środowisku jako innowacja w budownictwie” za który zostali wyróżnieni. Mateusz Czarkowski zaprezentował swój referat p.t. “Rola systemu modułowego w kontekście zrównoważonego rozwoju budownictwa mieszkalnego i infrastruktury towarzyszącej”.
 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom zarówno z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.
 
Celem Konkursu wyKOMBinuj mOst jest zaangażowanie studentów do tworzenia własnych konstrukcji inżynierskich. Dotychczas odbyło się piętnaście edycji konkursu w latach 2008-2022. Obok przedstawicieli wydziałów Politechniki Gdańskiej, wzięły w nich udział także drużyny reprezentujące Politechnikę Białostocką, Politechnikę Koszalińską, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Lubelską, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Śląską, Politechnikę Świętokrzyską, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Wrocławską, Akademię Górniczo – Hutniczą, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie, Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach, Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach oraz Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lęborku.
 
Zasady konkursu są następujące: trzyosobowe drużyny mają za zadanie zbudować most o rozpiętości przęsła 100 cm mając do dyspozycji jedynie papier i klej. Ekipy mają siedem godzin na skonstruowanie modelu, który jest następnie oceniany według ustalonych kryteriów. Brane pod uwagę są nośność konstrukcji (zmierzona za pomocą maszyny wytrzymałościowej Zwick) oraz jej masa. Zwycięża drużyna, która wykona konstrukcję o najkorzystniejszym stosunku wytrzymałości do masy. Rekord konkursu został ustalony podczas jubileuszowej piętnastej edycji przez drużynę z Politechniki Warszawskiej – ich zwycięski most o masie nieco ponad 1,2 kg przeniósł niemal 450 kg!
 
Wyjazd studentów na konkurs wsparły firmy Alchem oraz CEMEX.