// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
1 października rozpoczyna się rok akademicki 2021/22 na Politechnice Białostockiej. W mury uczelni wstąpi 2376 nowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

Władze Politechniki Białostockiej i studenci liczą na trwały powrót do zajęć na uczelni.

– W nadchodzącym roku akademickim przewidujemy powrót do tradycyjnego, stacjonarnego nauczania – mówi dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej.

Zajęcia odbywające się stacjonarnie zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki i Głównego i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w Politechnice Białostockiej.

– W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość prowadzenia części zajęć w sposób zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy czym muszą być to zajęcia, które nie będą wpływały na obniżenie jakości kształcenia – wyjaśnia prof. Dardzińska-Głębocka. – O tym będą decydować dziekani wydziałów.  

– W przypadku dość licznych grup wykładowych, na przykład na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku czy na Wydziale Inżynierii Zarządzania dopuszczamy możliwość prowadzenia wykładów w formie zdalnej – dodaje dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, prorektor ds. studenckich. – Decyzję także będzie podejmował dziekan danego wydziału, bo to on zna najlepiej specyfikę swojego wydziału i wie, w jaki sposób najbezpieczniej przeprowadzić wykłady.

– Przygotowując rozkłady zajęć zabezpieczyliśmy się, by w razie wprowadzania obostrzeń, można było przejść w tryb kształcenia zdalnego – wyjaśnia prof. Szusta. – Wykłady zostały tak pogrupowane, żeby student mógł przykładowo brać udział w wykładach w poniedziałek i wtorek z domu, a na uczelnię przyjeżdżać na środę, czwartek i piątek, bądź będzie miał wykłady w drugiej połowie tygodnia.

Studenci bardzo chętnie wracają do akademików Politechniki Białostockiej

– Chcemy zobaczyć, jaka będzie sytuacja, kiedy studenci wrócą na Uczelnię – mówi prof. Szusta. – W tej chwili obowiązuje zakaz odwiedzin. Po miesiącu funkcjonowania akademika będziemy podejmować kolejne decyzje, czy zluzować zakaz i wrócić do stanu sprzed pandemii.

Politechnika Białostocka kształci studentów na 28 kierunkach studiów na sześciu wydziałach.

W tym roku najbardziej oblegane były kierunki: informatyka, logistyka, budownictwo, zarządzanie, automatyka i robotyka oraz elektrotechnika.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Politechnice Białostockiej odbędzie się 7 października 2021 roku. Początek o godz. 12.15. Aula Duża, Wydział Elektryczny, ul. Wiejska 45 D,