// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Jedni dopiero zaczęli studia, inni już je kończą. 17 studentów Politechniki Białostockiej otrzymało po 6 000 zł stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku dla szczególnie uzdolnionych studentów.
 

– Czuję się zauważona i w jakiś sposób doceniona – mówi Julia Sabak, studentka grafiki na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Zajmuje się grafiką warsztatową i chciałaby ze stypendium kupić prasę graficzną. Grafikę studiuje również Daria Wiśniewska. Oprócz wysokiej średniej jest wolontariuszką, która pomaga zwierzętom. Przyszła architektka Kinga Wiśniewska stypendium przeznaczy na… wykończenie mieszkania.

Natalia Łapińska, studentka logistyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej interesuje się rozwojem technologicznym i już bierze udział w branżowych konferencjach naukowych. Na piątym roku logistyki jest inż. Mateusz Kucharczyk.

– To stypendium to uwieńczenie wszystkich sukcesów, wyjazdów, konferencji i konkursów, w jakich brałem udział – dodaje Weronika Kucharczyk, także inżynier logistyki. – Jesteśmy grupą znajomych ze studiów, którzy się nawzajem wspierają i motywują, a wyjazdy sprzyjają też naszej integracji.

– Te stypendia mają podkreślić że dla nas studenci są bardzo ważni, że Białystok jest miastem akademickim, i że najlepsi mogą liczyć właśnie na  6000 zł – mówi dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB, Prezydent Miasta Białegostoku. – Mamy 50 laureatów zgłoszonych przez poszczególne uczelnie  To są najlepsi studenci, ale też tacy którzy na przykład jak skończą studia mogą ubiegać się o mieszkanie dla absolwenta. Zależy nam na tym, żeby dobrze się uczyli, ale również żeby zostali i pracowali dla naszego miasta.

Pełna lista nagrodzonych:

 • Paulina Bartoszewicz Architektura II stopnia
 • Magdalena Bereźniak Architektura II stopnia
 • Martyna Czechowska Gospodarka przestrzenna II stopnia
 • Julia Jagodyńska Inżynieria Biomedyczna II stopnia
 • Daniel Jarmoc Architektura II stopnia
 • Weronika Kucharczyk Logistyka II stopnia
 • Mateusz Kucharczyk Logistyka II stopnia
 • Natalia Łapińska Logistyka II stopnia/Budownictwo I stopnia
 • Angelika Remiszewska Logistyka I stopnia
 • Julia Sabak Grafika I stopnia
 • Karol Eugeniusz Sapiołko Zarządzanie i inżynieria  produkcji I stopnia
 • Daniel Beniamin Skowron Leśnictwo II stopnia
 • Kacper Snarski Inżynieria Biomedyczna I stopnia
 • Łukasz Tymiński Mechanika i Budowa Maszyn II stopnia
 • Daria Wiśniewska Grafika I stopnia
 • Kinga Wiśniewska Architektura II stopnia
 • Paulina Żukowska Budownictwo I stopnia

Wnioski o stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów można było składać od 15 września do 15 października 2023 roku. W postępowaniu konkursowym wpłynęło łącznie 125 wniosków w tym:

 •  42 z Politechniki Białostockiej,
 • 42 z Uniwersytetu w Białymstoku,  
 • 33 z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
 • 3  z Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku,
 • 3 z Uniwersytetu Muzycznego im F. Chopina – Filii w Białymstoku,
 • 2 z Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – Filii w Białymstoku.

Do oceny merytorycznej przez komisję stypendialną zakwalifikowano 124 wnioski. Komisja dokonała oceny merytorycznej wniosków. Zdecydowano o przyznaniu 50 stypendiów w wysokości 6 tys. zł brutto każde.

Stypendia przeznaczone są dla osób studiujących na uczelniach wyższych, mających siedzibę lub filię w Białymstoku. Mogą się o nie ubiegać studenci studiów I lub II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich. Nagroda kierowana jest do osób, które wykazują się szczególnymi dokonaniami w działalności naukowej, artystycznej, sportowej, społecznej czy wolontariacie.

(jd)